Legger om høyspenttraseer - ny Finnsnes barneskole

29. januar starter gravearbeider i området ved Blomli barnehage og Finnsnes ungdomsskole,  og er ferdig senest i løpet av uke 9.

Gravearbeidet er nødvendig, for å legge om høyspenttraseer i området i forbindelse med byggeprosjektet ny Finnsnes barneskole.

Framdriftsplan

Gravearbeidene starter opp mandag 29. januar og avsluttes senest i løpet av uke 9.

  • Deler av parkeringsplass vil bli gjerdet inn til riggområde for entreprenør.
  • Gangvei fra parkeringsplass til Finnsnes ungdomsskole vil bli noe innsnevret i forbindelse med gravearbeidene i dette området.
  • Der det pågår arbeid vil området være avsperret.

Vi oppfordrer alle til å være ekstra varsomme i denne perioden og ta hensyn.

Her finner du situasjonsplan (PDF, 4 MB), riggplan (PDF, 2 MB) og hovedfremdriftsplan grøftegraving (PDF, 651 kB), for arbeidene med omlegging av høyspentkabel.

Kontaktpersoner 

Informasjonslenker om prosjektet