Ny carport og sykkelbod for Stjerneboligen 

I Tjenester for utviklingshemmede i Senja, ble Stjerneboligen bygd i 2019 og det har vært et behov for carport. Den er nå bygd og høytidelig åpnet!

Høytidelig åpningsseremoni. Ida Westberg og Toni Larsen, brukere av Stjerneboligen, fikk æren av i felleskap å åpne carporten. Foto: Astrid Myrvang Hagen.

- Carporten gir mulighet for kontinuerlig ladding av biler, og parkering under tak for å redusere tidsbruk med snømåking og skraping av biler, forteller Astrid Myrvang Hagen, prosjektleder, Senja kommune.

Beboerne ved Stjerneboligen benytter også 3-hjulssykler levert av hjelpemiddelsentralen.

NAV stiller krav om at disse skal oppbevares temperert og med lademulighet, fortsetter prosjektlederen.

Jubler over nytt bygg! Fv. Ole-Christian Torsteinsen, May-Karin Benjaminsen, Sigurd Braathen Reigstad og Adrian Vestad fra Stjerneboligen, Tjenesten for utviklingshemmede. I front Ida Westberg og Toni Larsen, brukere. Foto: Astrid Myrvang Hagen.

- I økonomiplanen for 2022 ble det bevilget penger til prosjektet med sykkelbod inkludert, sier hun. 

Høytidelig åpningsseremoni

Denne uken hadde prosjektet åpningsseremoni av den nye carporten.

Fv. Sigurd Braathen Reigstad, Adrian Vestad, Torsteinsen Bygg-Team AS, Astrid Myrvang Hagen, prosjektleder, Senja kommune og May-Karin Benjaminsen, avdelingsleder, Stjerneboligen. Foto: Magnus Westberg.

- Det har vært lett å lede dette prosjektet, fordi det har vært et godt samarbeid med alle parter, sier Astrid Myrvang Hagen.

Vi har holdt oss innenfor budsjettet, og det har blitt et nybygg av veldig god kvalitet og som vil lette hverdagen for ansatte og brukere nå som vinteren kommer, smiler hun. 

Torsteinsen Bygg-Team AS har levert i rett tid og vi har ikke hatt noe overraskelser underveis.

Astrid Myrvang Hagen, prosjektleder, Senja kommune

Carporten og sykkelboden har blitt veldig bra, sett fra et driftsmessig perspektiv. Materialene som er valgt krever lite vedlikehold. 

Godt samarbeid

- Stjerneboligen med May-Karin i spissen, har vært positive og bidratt med informasjon og veiledning underveis, roser prosjektlederen.

- For brukerne og oss ansatte ved Stjerneboligen, har det fungert godt i byggeprosessen, sier May-Karin Benjaminsen, avdelingsleder Stjerneboligen

Det har gått fint å holde adkomsten åpen, selv om det har vært en byggeplass rett utenfor, poengterer hun, og har bare positivt å si om Torsteinsen Bygg-Team.

- Arbeidsfolkene har vært trivelige, greie og hjelpsomme, slår hun fast.

Fv. May-Karin Benjaminsen, avdelingsleder og Ole-Christian Torsteinsen, Sigurd Braathen Reigstad og Adrian Vestad, Stjerneboligen, Tjeneste for utviklingshemmede.

Fakta om nybygget

  • Bygget er på rundt 200m2.
  • Carport på 6 x 18 meter, er tilpasset for 6 biler, med ladepunkt.
  • Sykkelboden på 10 x 9 meter, har plass til 8 tandemsykler med lademulighet. 

Om Tjenester for utviklingshemmede

Flere av kommunens tjenester har tilbud for personer med utviklingshemming, gjennom Tjenester for utviklingshemmede (TFU) i Senja kommune.

Vi har boliger som er tilpasset personer med utviklingshemming, personell hjelper med praktiske oppgaver i hverdagen og skaper sosiale arenaer både i og utenfor boligen.

Tilbudet tilpasses den enkelte, med tilpassede boliger med hjemmesykepleie og hjemmetjenester, avlastning og dag- og arbeidstilbud.