Pilot Senja – Boligbygging i distriktene

Senja kommune opplever en økning i befolkningen, men har et veldig presset boligmarked. Dette gjelder både i sentrumsområde i kommunen, men også i distriktene. Det er derfor politisk besluttet å etablere en pilot, for å stimulere til mer boligbygging i distriktene. 

Her fra møte med entreprenører i Senja. Fv. Siri Lund, Sparebank 1 Nord-Norge, Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune, Vegard Dypvik, Husbanken Region Nord, Roar Holmstad og John-Arne Karlsen, begge Sparebank 1 Nord-Norge. Foto Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Prosjektets navn

 • Pilot Senja – Boligbygging i distriktene
 • Prosjektleder: Yngvar Smetana-Svensen, fagansvarlig, Boligkontoret 

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres  

Tester ut nye virkemidler som skal stimulere til boligbygging i distriktene. De som berøres er  

 • private som ønsker å bygge bolig i distriktet
 • utbyggere som planlegger flerboligprosjekt i distriktet
 • private som ønsker å prøvebo i distriktet, for videre å kjøpe bolig/leilighet 

Mandat  

Senja kommune opplever en økning i befolkningen, men har et veldig presset boligmarked. Dette gjelder både i sentrumsområde i kommunen, men også i distriktene.

Det er flere faktorer som har gjort at Senja er havnet i denne situasjonen, men den korte konklusjonen er at det bygges for få boliger. Problemet er nok aller størst i distriktene der mye av verdiskapningen foregår.

Det er derfor besluttet i hhv. Utvalg for Samfunnsutvikling, Senja Formannskap og Senja kommunestyre, å etablere en pilot for å stimulere til mer boligbygging i distriktene. 

Mer om mandat/vedtak og saksutredningen i kommunestyret, og prosjektbeskrivelse.

På dialogmøte i prosessen om å etablere Pilot senja, fikk aktørene fra Senja formannskap, kommuneadministrasjonen og Sparebank 1 Nord-Norge, besøk av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik som mener satsingen er et viktig grep. Foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

​​​​Mål  

 • Byggestart på 3 bolighus med tapsgaranti 
 • Igangsatt minst to flerboligbygg med kapitalgaranti 
 • Fastsette ramme for garanti
 • Fastsette tidsbegrensing i garanti
 • Utarbeide avtaler
 • Se på avtalen opp mot andre finansiører enn Husbanken
 • Foreslå organisering av et statlig tapsfond knyttet opp mot ordningen 
 • Politisk vedtak på bygging eller kjøp av ny bolig til prøvebo-prosjekt 

Varighet for prosjektet  

Prosjektperioden er 01.06.2023-15.10.2024 

Kostnader  

Prosjektet har en totalramme på kr. 3 575 000. 

Prosjektet er samfinansiert av Senja kommune og Husbanken.

Senja kommune stiller med 1 million kroner i tapsfond og kroner 1 million i tilskudd til etablering, mens husbanken dekker øvrig prosjektkostnader på kroner 1 575 000. 

Status

 • Det er avholdt folkemøte på Gibostad og på Sazza i mai 2023, der det ble informert om prosjektet og de planlagte virkemidlene vi skal teste ut
 • Det er ansatt prosjektleder  
 • Første styringsgruppemøte ble avholdt 4. september og første prosjektgruppemøte ble avholdt 13. september.

Organisering

Mer informasjon