Ruller ut Pilot Senja

- Pilot Senja er et pilotprosjekt som skal teste ut nye virkemidler for boligbygging i distriktene, sier Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Senja kommune.

Fv. Geir-Inge Sivertsen, ordfører og Yngvar Smetana Svensen, prosjektleder for Pilot Senja, Senja kommune. Alle foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Senja kommune har et veldig presset boligmarked. 

Dette gjelder både i sentrumsområde i kommunen, men også i distriktene. Politisk har vi besluttet å etablere en pilot for å stimulere til mer boligbygging i distriktene, sier Geir-Inge Sivertsen, ordfører i Senja. 

De som får gleden av de nye virkemidlene er private som ønsker å bygge bolig i distriktet eller prøvebo i distriktet for videre å kjøpe bolig/leilighet og utbyggere som planlegger flerboligprosjekt i distriktet.

Her fra en tidligere rundebordskonferanse på Finnsnes, om boligbygging i distriktene. Fv. fremst, tidligere ordfører i Senja, Tom-Rune Eliseussen, daværende kommunal- og distriktsminister, Sigbjørn Gjelsvik og banksjef i Midt-Troms, Sparebank 1 Nord-Norge, Siri Lund.

Samarbeider om piloten

- Sparebank 1 Nord-Norge har strategifestet, at vi skal arbeide for at Nord-Norge skal bli en enda mer attraktiv landsdel. Pilot Senja er et godt bidrag til nettopp dette, sier Siri Lund, banksjef i Midt-Troms. 

Derfor bidrar vi både med personer og kunnskap inn i dette spennende prosjektet – hvor vi deltar sammen med Husbanken og Senja kommune.

-Og nå er det endelig klart for utrulling av piloten, forteller Yngvar Smetana Svensen, prosjektleder for Pilot Senja i Senja kommune. 

Tester ut tre nye virkemidler

Innbyggere og utbyggere som ønsker å bygge i distriktet kan nå søke på omsetningsgaranti og tapsgaranti, med søknadsfrist 29. Februar. 

- Boligbygging må være påbegynt eller avtale om kjøp være gjort, innen dette årets slutt, sier Yngvar Smetana Svensen.

Gjennom Pilot Senja får kommunen testet ut tre nye virkemidler;

  • Omsetningsgaranti – Kommunal garanti der kommunen dekker rentekostnader for usolgte boliger i flerboligprosjekt i distriktet.
  • Tapsgaranti – Kommunal garanti for reduksjon av tapsrisiko ved oppføring eller kjøp av nybygd bolig/leilighet i distriktet. Garantien gis til privatpersoner
  • Prøvebo – en leie-før-eie ordning for personer som ønsker å prøve og bo i distriktet, før kjøp.

Gir tilskudd

- Senja kommune gir tilskudd på 50 000 kroner til de som bygger eller kjøper nybygd bolig/leilighet utenfor sentrumsområdet, sier Geir-Inge Sivertsen., ordfører i Senja kommune. 

Tilskuddet gis til privatpersoner og det gis ett tilskudd per husstand. 

Det er avsatt 1 million kroner i tilskuddsmidler, og tilskudd gis så lenge det er avsatte midler igjen, fortsetter han. 

Det benyttes samme søknad som søknad om Tapsgaranti.

Informasjon og søknadsskjema

Yngvar Smetana Svensen, prosjektleder for Pilot Senja og fagansvarlig ved Boligkontoret i Senja kommune.

Har du spørsmål eller trenger hjelp

Ved behov for å få svar på spørsmål eller få litt hjelp til å søke, ta gjerne kontakt med prosjektleder Yngvar Smetana Svensen på e-post eller telefon 93 49 35 95.