Logoped

Senja kommune har logoped i 50 %-stilling for barn i barnehage og grunnskole. Voksne med behov for logoped, kan få logopedtjenester hos privatpraktiserende logoped.

Hva gjør logopedtjenesten?

En logoped hjelper personer med språk- og talevansker. Det kan f. eks. være artikulasjonsvansker, stemmevansker, stamming eller svelg-vansker.

Logopeden tester/utreder og lager treningsopplegg.

Logopeden har en veiledende rolle og veileder de som jobber med barnet i barnehage/skole, samt foreldrene.

For barn i barnehage drar logopeden som regel til barnehagen. Skolebarn kommer oftest inn til logopedkontoret. Dette avtales mellom logoped og barnehage/skole og foreldrene/foresatte.

Hvem får hjelp

  • Senja kommune har logopedtjeneste for førskole- og grunnskolebarn.
  • Elever i videregående skole får logopedtjenester via Fylkeskommunen.
  • Voksne kan få logopedtjenester via privatpraktiserende logoped.

Hvordan få hjelp

Henvisning til logoped kan gjøres via barnehage, skole, PPT, Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og foresatte. 

Om foresatte søker selv får de henvisningsskjema hos de nevnte tjenestene. Foresatte må underskrive søknaden.

Logopedtjenesten for barn og unge er gratis, og det kan søkes hele året.

Logoped for voksne

Behov for logoped for voksne dekkes i de fleste tilfeller av privatpraktiserende logoped. Mer informasjon finner du her.