Logoped

Kommuner har logopedtjeneste for barn og unge i barnehage og grunnskole. Voksne med behov for logoped kan få dekt behandling hos privatpraktiserende logoped.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva gjør logopedtjenesten? 

  • En logoped hjelper personer med språk- og talevansker. Det kan for eksempel være artikulasjonsvansker, stemmevansker, stamming og vansker med svelg.
  • Logopeden tester/utreder, lager opptreningsprogram og veileder og følger barnet eller eleven opp. 
  • Logopeden har også kontakt med foreldre eller foresatte som også bør følge opp barnas opptrening. 
  • For barn i barnehage drar logopeden som regel til barnehagen for behandling, mens barn i skolealder får avtale på logopedens kontor. Dette avklares mellom logoped, skole/barnehage og foresatte. 

Hvem kan få hjelp av logoped?

  • I Senja kommune har vi logopedtjeneste for barn og unge i barnehage og grunnskole.
  • Fylkeskommunen har ansvar for elever i videregående skole som har behov for logoped. 
  • Voksne kan få hjelp av privatpraktiserende logoped, hvor utgifter kan dekkes av Helfo. 

Hvordan få hjelp av logoped?

Henvisning til logoped gjøres gjennom barnehage, skole, PPT eller helsesøstertjeneste. Foresatte må også underskrive søknad. Foresatte kan også søke selv, men bør da være i kontakt med noen av de nevnte tjenetestene for å få henvisningsskjema. 

Logopedtjenesten for barn og unge er gratis, og det kan søkes hele året. 

Logoped for voksne

Behov for logoped for voksne dekkes i de fleste tilfeller av privatpraktiserende logoped via Helfo (Helsedirektoratet). For mer informasjon om dette, se lenken under: 

Helsenorge.no - Logoped eller audiopedagog