Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo sammen med foreldrene sine.

Et fosterhjem skal gi trygghet og stabilitet i hverdagen for barnet. 

Som fosterforelder samarbeider du med barnets familie og nettverk, og med barneverntjenesten i kommunen om barnets behov og framtid. 

Det er du som har ansvar for oppdragelsen av barnet, som oppfølging på skolen, i barnehage, på fritiden og ved sykdom.

Hvordan bli fosterhjem

Det finnes ulike typer fosterhjem. 

Noen hjem skal ta imot barn på kort varsel, noen er midlertidige mens andre er permanente fosterhjem gjennom hele oppveksten til barnet. 

For å kunne bli fosterhjem for et barn, gjøres det vurdering av hvor egnet du er for oppgaven. Det gis også opplæring før du tar imot barn i hjemmet. 

Bufdir, region nord, avdeling Tromsø, driver fosterhjemstjenesten for Senja kommune.