Ildsted og skorstein

Hvis du skal installere, endre eller fjerne ildsted/skorstein må du melde det til kommunen. Det gjelder uansett om du må sende byggesøknad eller ikke. 

Meld fra uten byggesøknad

Hvis du skal installere, endre, rive eller reparere ildsted innenfor en og samme bruksenhet eller branncelle trenger du ikke sende byggesøknad, men kun melde dette til brannvesenet.

Melding av nytt ildsted fylles ut på dette digitale skjemaet (DOCX, 74 kB) og sendes til våre feiere på e-postadresse: feiere@senja.kommune.no 

Du kan alternativt skrive det ut og sende det ferdig utfylt per post til: Senja kommune, v/ Brann & redning, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Arbeidet kan gjøres selv hvis man har kompetanse til det, eller man kan leie noen til å gjøre jobben. Hvis man får et firma til å utføre jobben skal firma dokumentere at det er gjort tilfredsstillende etter det monteringsanvisningen krever. Dette trenger ikke godkjennes av brannvesenet.

Krav om byggesøknad og hjelp fra fagfolk

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk hvis du skal bygge, rive eller rehabilitere skorstein.

For mer informasjon om hvordan du kan gjøre dette, se infosiden for byggesøknad og faghjelp til byggeprosjekter.

Fjerne ildsted/skorstein

For å melde fra om et ildsted som ikke er i bruk og få fritak for feiing, tilsyn og kommunale avgifter, vennligst bruk det elektroniske skjemaet for fjerning av ildsted/skorstein

Gjeldende lover og forskrifter 

I lenkene under finner du nasjonale lover og forskrifter knyttet til brannvern, og nettsider om temaet. Du finner også lenke til Senja brann og redning på Facebook.