Søke om byggetiltak

Er byggeprosjektet ditt for stort til at det kan gjøres uten søknad, må du undersøke nærmere hva, og hvor stort du kan bygge på eiendommen din. Deretter må du sende byggesøknad til kommunen. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kan være komplisert å finne ut hvor stort man kan bygge. Stegene nedenfor tar deg kort gjennom prosessen. Du kan også bruke veiviser og hjelp på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

DIBK - Veiviser byggesøknader

Faghjelp eller ikke?

Vær obs på at hvis du for eksempel skal rive eller bygge et påbygg, bygge ny enebolig eller fritidsbolig, så må du søke med hjelp fra fagfolk. Med mindre du kan dokumentere at du selv er en kvalifisert fagperson kan du for denne typen prosjekter verken søke, bygge eller rive selv. Prosjekter du selv kan søke om kalles søknad uten ansvarsrett.

For større prosjekter må det aktuelle firma erklære ansvar. Det finnes også unntak fra denne regelen som gjør at du kan erklære ansvar for eget byggeprosjekt. Da må arbeidet blant annet gjelde egen enebolig eller fritidsbolig, og det må ikke være et for komplekst og vanskelig prosjekt. Våre byggesaksbehandlere kan hjelpe deg vurdere dine muligheter.

Slik søker du selv

  1. Planer og bestemmelser

Det finnes mange regler for hvordan bygninger skal se ut i ditt nabolag. Du må finne frem til kart, planer og bestemmelser som gjelder din eiendom. Det kan du sjekke i vårt kommunekart.

  1. Hva kan du bygge

Når du har oversikt over hva som er gjeldende regelverk for eiendommen din må finne ut hvor stort du kan bygge, og regne ut hvor mye plass på tomten du kan bygge på. For å gjøre dette trenger du også informasjon fra matrikkelen til din eiendom. Det finner du på nettsiden seeiendom.no i lenken under. Du kan også bestille en matrikkelrapport for eiendommen din på kommunens e-Torg i lenken under: 

E-torg - Senja kommune

Kartverket - Seiendom.no 

Vær obs på at det i Senja kommune også er en norm for parkering hvor praksis er at det skal være mulig å snu kjøretøy på egen tomt, uten å måtte rygge ut på kommunal vei. Se også søknadsskjema under for etablering av avkjørsel avkjørsel fra kommunal vei: 

Skjema søknad avkjørsel Senja (PDF, 161 kB)

  1. Justeringer i planene

Planer for nabolaget ditt kan gjøre at du må endre plassering, høyde eller størrelse på byggeprosjektet. I tillegg til de reglene og planene du allerede har skaffet trenger du nå et situasjonskart over eiendommen din. Det kan du bestille på kommunens e-Torg. Å bestille disse kartene koster litt penger. Du trenger kartene også senere i søkeprosessen.

  1. Eventuell dispensasjon

Vær obs på at hvis det finnes begrensinger for eiendommen og du ikke ønsker å endre planene dine må søke om såkalt dispensasjon. Det krever lengre saksbehandlingstid, opp til 12 uker, og kommunen kan også si nei. Det skal mye til for å få dispensasjon, og vi anbefaler å gjøre en ekstra vurdering av om du kan endre planene dine for å unngå dette.

For å søke om dispensasjon fra gjeldende planer bruker du skjema i lenken under, som sendes til kommunen: 

Skjema søknad om dispensasjon Senja (PDF, 181 kB)

I skjema under finner du kommunens erklæring om dispensasjon fra vegtrafikklovens § 29, byggegrense fastsatt i reguleringsplan:

Dispensasjon fra veglovens § 29 for kommunale veier/Byggegrense fastsatt i reguleringsplan (PDF, 146 kB)

  1. Lage tegninger av byggeplanene

Du trenger vanligvis plantegninger, snittegninger og fasadetegninger. I situasjonskartet for eiendommen din skal du nå tegne inn det du skal bygge eller rive i riktig målestokk. Hvis du er usikker på om tegningene blir god nok kan du få hjelp fra for eksempel en arkitekt eller ingeniør. Husk at veiviseren på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet også kan være til hjelp.

DIBK - Veiviser byggesøknader

  1. Nabovarsel

Hvis byggeprosjektet ditt er stort nok til at du må søke om det, skal også naboene dine ha beskjed om planene. Nabovarselet kan sendes elektronisk via kommunens e-torg. Da sendes alle nødvendige papirer som du laster opp automatisk med varselet.

E-torg - Senja kommune

Du kan også sende nabovarsel rekommandert via post, eller levere det personlig til naboene og få underskrift på at det er levert. Skjema finner du i Direktoratet for byggkvalitets oversikt for privatpersoner i lenken under: 

DIBK - Digitale tjenester for byggesøknad privatpersoner

Dersom du får hjelp til prosjektet og søkeprosessen fra fagfolk, kan de bruke Direktoratet for byggkvalitets oversikt for profesjonelle aktører, se lenken under: 

DIBK - Digitale løsninger for byggesøknad proffbrukere 

Naboene har 14 dager på seg til å levere eventuelle innvendinger. Vær obs på at også kreditorer og andre med pant i eiendommen må få varsel hvis planene innebærer at du skal rive noe.

Vi minner også om at hvis du skal bygge noe som er under 4 meter til nabogrensen må du få samtykke til det fra eierne, og melde det til kommunen. Skjema for nabosamtykke/erklæring som skal sendes Senja kommune finner du i lenken under:

Skjema nabosamtykke Senja (PDF, 160 kB)

  1. Send inn søknad

Når fristen for nabovarselet går ut, eller alle naboer har sagt ja til planene, kan du sende byggesøknaden. Sjekk opplysninger før du sender inn søknad til kommunen, og sørg for at alle relevante dokumenter og vedlegg blir med. Ulike typer søknadsskjema og veiledning for hvilket du skal bruke finner du på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet, se lenken under: 

DIBK - Bygge eller endre

Hvis søknaden din er riktig og ikke krever dispensasjon er saksbehandlingstiden tre uker. Med dispensasjon eller andre tillatelser kan det ta 12 uker før du får svar. Hvis kommunen må hente inn for eksempel tillatelser eller uttalelser fra andre kan det ta fire uker til.

  1. Søk om ferdigattest

Husk å søke om ferdigattest når du er ferdig å bygge. Søknad om ferdigattest finner du på Direktoratet for byggkvalitets nettside.

DIBK - Byggesøknad privat og proff 

Sjekkliste

Når kommunen mottar søknaden din går de gjennom en sjekkliste for å se at den er riktig utfylt og at alle vedlegg er med. Bruk den gjerne før du sender inn søknaden.

Innsending av søknad

Ferdig skjema for søknad og vedlegg sendes til oss på e-post til: post@senja.kommune.no eller leveres på våre servicetorg. Du kan også sende skjema med vedlegg i posten til:

Senja kommune
Pb. 602
9306 Finnsnes

Priser

Kommunen tar gebyr for å behandle byggesøknader. Oppdatert prisliste finner du i vårt prisregulativ. (PDF, 812 kB)

Hjelp av saksbehandler

Å planlegge byggeprosjekter kan være komplisert. Hvis du trenger veiledning og hjelp til kan du bestille et møte med en av kommunens byggesaksbehandlere.

Senja kommune - Få hjelp av saksbehandler

Andre lenker

DIBK - Veiledning og hjelp i byggesaker

Lovdata.no - Plan- og bygningsloven

Lovdata.no - Byggesaksforskriften