Barn med spesielle behov

Alle barnehager skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. 

Men for noen barn vil dette ikke være tilstrekkelig, de har behov for støtte som går ut over barnehagens ordinære tilbud. 

Hvem kan du kontakte?

Slik støtte kan være spesialpedagogisk hjelp eller individuell tilrettelegging. 

Lurer du på om barnet ditt trenger ekstra støtte eller spesialpedagogisk hjelp? 

  • Om barnet går i barnehage, snakk med personalet i barnehagen.
  • Om barnet ikke går i barnehage, kontakt helsestasjonen som kan veilede videre. Du kan også kontakte vår pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) direkte.

Spesialpedagogisk hjelp 

Barn under 6 år (opplæringspliktig alder) har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de har særlige behov for det.  Dette gjelder også for barn som ikke går i barnehage. 

Formålet med spesialpedagogisk hjelp, er å gi tidlig hjelp og støtte i utvikling av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Hvordan du søker

For å søke om spesialpedagogisk hjelp, fyller barnehagen og foreldrene ut et henvisningsskjema og sender det til PPT. 

Du får skjemaet i barnehagen eller du kan laste det ned her

For barn som ikke går i barnehage, kan foreldre selv sende henvisning til PPT. Henvisningen skal ikke sendes per e-post, men i posten til adresse: PPT Senja, postboks 602, 9306 Finnsnes.

  • Når PPT får en henvisning, skal PPT vurdere barnets behov og skrive en sakkyndig vurdering. 
  • Dersom PPT finner ut at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, vil kommunen gjøre vedtak om at barnet skal få slik hjelp. Vi kan ikke gjøre vedtak uten at foreldrene har samtykket til det. 
  • Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og foreldrene har etter forvaltningsloven klagerett på enkeltvedtaket.
  • Det er barnehagen som har ansvar for at tilretteleggingen gis i tråd med enkeltvedtaket.

Nyttige informasjonslenker

Barn med nedsatt funksjonsevne 

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud jf. Barnehageloven § 37

Det er foreldrene, i samarbeid med barnehagen, som søker om individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet for barnet. 

Barnehagen har søknadsskjema for individuell tilrettelegging til barn med nedsatt funksjonsevne. 

Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og foreldrene har klagerett på enkeltvedtaket. Det er barnehagen som har ansvar for at tilretteleggingen gis i tråd med enkeltvedtaket.

Logoped

Om foreldre og barnehage har bekymring knyttet til barns språk, kan barnet henvises til kommunens logopedtjeneste for barn og unge. 

PPT eller helsestasjonen kan også henvise til logopedtjenesten. 

Foreldre kan også søke selv, men bør da være i kontakt med noen av de nevnte tjenestene for å få henvisningsskjema. 

Kontaktpersoner

  • Virksomhetsleder Fastland og Senja sør, Toril Sissel Bjørkli,  e-post og mobil.
  • Virksomhetsleder Senja nord, Merete Henriksen, e-post og mobil.