Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) undersøker om barn og unge trenger ekstra hjelp i barnehage og skole. Også voksne med særskilte opplæringsbehov kan få hjelp av tjenesten.

Hvem kan få tilbudet

PPT hjelper blant annet barn, unge og voksne som har:

 • Forsinket utvikling
 • Konsentrasjonsvansker
 • Språk- og talevansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Lærevansker
 • Atferdsvansker
 • Syns- og hørselsvansker

Voksne kan ha rett til individuelt tilrettelagt opplæring om du ikke har fullført grunnskolen, eller ikke har grunnleggende ferdigheter i fag som norsk, engelsk, matematikk og samfunnskunnskap.

Hva kan du få hjelp til

For at de som trenger det skal få den hjelpen de trenger, jobber PPT med:

 • Undersøkelser om behov for ekstra hjelp gjennom å observere, kartlegge og teste.
 • Råd og veiledning til foreldre.
 • Kurs, nettverk og veiledning til ansatte i barnehage, skole og andre samarbeidspartnere.

Slik får du hjelp

Om du mener barnet ditt kan ha spesielle behov i opplæring, kan du ta kontakt med barnehagen eller skolen. Også skolen og barnehagen kan kontakte PPT, men ikke uten samtykke fra foreldre. 

PPT gir råd om spesialpedagogisk hjelp/individuelt tilrettelagt opplæring. 

Om PPT mener at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp/individuelt tilrettelagt opplæring, skal kommunen eller rektor gjøre vedtak.

Kommunen kan fatte et annet vedtak enn det rådet PPT gir. Det gjøres sjelden, men kan gjøres dersom det er kommet nye opplysninger i saken etter at sakkyndig vurdering er skrevet. .

Kontakt

Besøksadresse: Bernhard Lundsvei 4, 9300 Finnsnes. Postadresse: PPT Senja, Postboks 602, 9306 Finnsnes. Telefon 77 85 18 30 og e-post ppt@senja.kommune.no. Leder for PPT er Bengt Viken.

Relevante skjema

Barnehage

Barnehage
Tittel Publisert Type
Kartlegging og observasjon av barnet

Kartlegging og observasjon av barnet

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 1. Kartlegging - observasjon av barnet.docx
Sjekkliste i forkant av ressursteam

Sjekkliste i forkant av ressursteam

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 2. Sjekkliste før ressursteam- bhg.docx
Mal innkalling ressursteam

Mal innkalling ressursteam

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 3. Mal Innkalling ressursteam barnehage.docx
Mal referat ressursteam

Mal referat ressursteam

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 4. Mal Referat ressursteam barnehage.docx
Pedagogisk rapport

Pedagogisk rapport

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 5. Pedagogisk rapport barnehage.docx
Henvisning barnehage

Henvisning barnehage

03.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6 a. Henvisning Barnehage.pdf
Henvisning systemsak

Henvisning systemsak

03.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6 b.Henvisning systemsak Barnehager.pdf
Sjekkliste før enkeltvedtak

Sjekkliste før enkeltvedtak

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 7. Sjekkliste før enkeltvedtak gjøres.docx
Samtykke til vedtak om spesialpedagogisk hjelp

Samtykke til vedtak om spesialpedagogisk hjelp

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 8. Samtykke enkeltvedtak bhg 2024.docx
Mal for enkeltvedtak

Mal for enkeltvedtak

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 9. Mal for enkeltvedtak 2024.docx
IUP

IUP

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 10. IUP.docx
Sjekkliste i forkant av ansvarsgruppemøter

Sjekkliste i forkant av ansvarsgruppemøter

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 11. Sjekkliste før ansvarsgruppemøter- bhg.docx
Mal innkalling ansvarsgruppemøter

Mal innkalling ansvarsgruppemøter

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 12. Mal Innkalling ansvarsgruppemøter barnehage 2024.docx
Mal referat ansvarsgruppemøter

Mal referat ansvarsgruppemøter

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 13. Mal referat ansvarsgruppemøter barnehage 2024.docx
Årsrapport

Årsrapport

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 14. Årsrapport barnehage 2024.docx
Overføring av skriftlig informasjon ved overgang barnehage – skole

Overføring av skriftlig informasjon ved overgang barnehage – skole

03.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 15. Overføring av skriftlig informasjon fra bhg til skole.docx

Skole

Skole
Tittel Publisert Type
Kartlegging av elev ved bekymring

Kartlegging av elev ved bekymring

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 1. Kartlegging av elev ved bekymring 2024.docx
Elevplan

Elevplan

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 2. Elevplan.docx
Sjekkliste i forkant av ressursteam

Sjekkliste i forkant av ressursteam

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 3. Sjekkliste før ressursteam 2024.docx
Mal innkalling til ressursteam

Mal innkalling til ressursteam

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 4. Mal Innkalling ressursteam grunnskolen.docx
Mal referat fra ressursteam

Mal referat fra ressursteam

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 5. Mal Referat ressursteam.docx
Pedagogisk rapport

Pedagogisk rapport

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 6. Pedagogisk rapport skole 2024.docx
Henvisningsskjema

Henvisningsskjema

11.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7a. Henvisning Skole.pdf
Henvisningsskjema systemsak

Henvisningsskjema systemsak

11.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7b. Henvisning systemsak Skole.pdf
Samtykke til vedtak

Samtykke til vedtak

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 8. Samtykke til vedtak 2024.docx
Mal for enkeltvedtak for individuelt tilrettelagt opplæring

Mal for enkeltvedtak for individuelt tilrettelagt opplæring

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 9 a. Mal enkeltvedtak Individuelt tilrettelagt opplæring.docx
Mal enkeltvedtak fysisk tilrettelegging

Mal enkeltvedtak fysisk tilrettelegging

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 9 c. Mal enkeltvedtak fysisk tilrettelegging.docx
Mal enkeltvedtak for kombinasjon

Mal enkeltvedtak for kombinasjon

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 9 b. Mal enkeltvedtak kombinasjonen ITO, personlig assistanse, fysisk tilrettelegging.docx
Mal enkeltvedtak personlig assistanse

Mal enkeltvedtak personlig assistanse

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 9 d. Mal enkeltvedtak personlig assistanse.docx
Samtykkeskjema fra samarbeidssak til sakkyndig vurdering

Samtykkeskjema fra samarbeidssak til sakkyndig vurdering

11.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Samtykkeskjema fra samarbeid til sakkyndig vurdering 1.pdf
IOP

IOP

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 11. IOP 2024.docx
Sjekkliste i forkant av ansvarsgruppemøter

Sjekkliste i forkant av ansvarsgruppemøter

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 12. Sjekkliste før ansvarsgruppemøter 2024.docx
Mal innkalling ansvarsgruppemøter

Mal innkalling ansvarsgruppemøter

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 13. Mal Innkalling ansvarsgruppemøter 2024.docx
Mal referat ansvarsgruppemøter

Mal referat ansvarsgruppemøter

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 14. Mal referat ansvarsgruppemøter 2024.docx
Årsrapport

Årsrapport

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 15. Årsrapport skole 2024.docx
Overføring av skriftlig dokumentasjon ved overgangen fra grunnskole til videregående skole

Overføring av skriftlig dokumentasjon ved overgangen fra grunnskole til videregående skole.

11.07.2024 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Overføring vgs.docx

Bekymringsfullt skolefravær

Bekymringsfullt skolefravær
Tittel Publisert Type
Foresattebrosjyre - engelsk

Foresattebrosjyre - engelsk

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Foresattebrosjyre - engelsk.docx
Foresattebrosjyre - arabisk

Foresattebrosjyre - arabisk

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Foresattebrosjyre - arabisk.docx
Foresattebrosjyre - ukrainsk

Foresattebrosjyre - ukrainsk

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Foresattebrosjyre - ukrainsk.docx
Foresattebrosjyre-norsk

Foresattebrosjyre-norsk

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Foresattebrosjyre-norsk.docx
Kartlegging av elev ved skolefravær

Kartlegging av elev ved skolefravær

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Kartlegging av elev ved skolefravær.docx
Lærerbrosjyre pdf

Lærerbrosjyre

10.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Lærerbrosjyre pdf.pdf
Årshjul

Årshjul

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Årshjul.docx
Plan for oppfølging

Plan for oppfølging

10.08.2023 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Plan for oppfølging.docx