Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Behandlings- og rehabiliteringsavdeling

Behandlings- og rehabiliteringsavdeling

Avdelingen er for pasienter over 18 år som trenger behandling før, istedenfor og etter sykehusbehandling. Den ligger i Distriktmedisinsk senter på Finnsnes og har 18 plasser.

Tilbudet er for pasienter som trenger behandling for blant annet:

  • Akutt forverring av KOLS
  • Ernæringssvikt og dehydrering
  • Intravenøs behandling av diagnostisert infeksjonssykdom
  • Brudd og skader hvor sykehusinnleggelse ikke er nødvendig
  • Justering av pågående behandling av kronisk sykdom som hjertesvikt og diabetes
  • Oppfølging etter sykehusopphold før utskriving til eget hjem eller annet kommunalt tjenestetilbud
  • Pleie og lindrende behandling i livets sluttfase
  • Funksjonsdiagnostikk

Det er fastlege, legevaktslege eller sykehuset som kan henvise til innleggelse ved avdelingen. Innleggelse strekker seg til maksimalt sju døgn, og annen behandling vil ved behov vurderes etter dette.

Kontakt:

Telefon: 77 87 13 30.
Besøksadresse: Helsesenterveien Finnsnes 32, 9300 Finnsnes.
Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes.