Hva er våre omsorgstjenester?

Omsorgstjenester er ikke en klart avgrenset gruppe av tjenester. Omsorgstjenestene kjennetegnes av at de ofte gis i private hjem eller omsorgsbolig, eller at hjelpen gis gjennom kort eller langvarig opphold i institusjon, for eksempel sykehjem.

Vårt ansvar

Vårt ansvar for å yte omsorgstjenester avgrenses mot spesialisthelsetjenester som ytes på sykehus og poliklinikker på Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms på Finnsnes, samt mot helse- og omsorgsbehov som det forventes at den enkelte selv kan ivareta. 

De klassiske omsorgstjenestene som vi tilbyr, er

På Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, finner du blant andre tjenester:

Mål om å ta i bruk velferdsteknologi

Disse tjenesteformene er vi som kommune, gjennom lov forpliktet til å ha tilbud om til våre innbyggere.

Som kommune står vi fritt til å ta i bruk nye løsninger, for å ivareta ansvaret vårt.

Vi har for eksempel tatt i bruk ulike former for velferdsteknologiske løsninger, som trygghetsalarm og andre brukertilpassede løsninger.

Gjennom prosjektet Heldøgnsomsorg i Senja kommune, er blant annet ett av tiltakene videre å utvikle velferdsteknologiske tiltak i kommunen.

Nyttige informasjonslenker

Kontaktpersoner