Sykehjem

Kommunens syke- og omsorgshjem er et tilbud til personer med behov for pleie og omsorg hele døgnet.

Her er lederne som tar ansvar for sykehjem og sentralkjøkken i Senja. Fv. øverst, Sissel Brandser, plan 4 Finnsnes sykehjem, Kathrine Folke Olsen, plan 3 Finnsnes sykehjem, Eivind Magne Austad, Sentralkjøkken og Kathrine Arnesen, virksomhetsleder sykehjemstjenesten Fv. sittende, Vigdis Thomassen, Gryllefjord og Sifjord sykehjem og hjemmetjenester, Anja Antonsen, Skaland sykehjem og hjemmetjeneste, Kine Berntsen, Rossfjord sykehjem og hjemmetjeneste, Ann-Iren Stokmo Johansen, Stonglandet hjemmetjeneste. Sonja Rose Brattli, plan 2 Finnsnes sykehjem og Cecilie Halsvik, Stonglandet sykehjem var ikke til stede når bildet ble tatt. Foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Det skilles mellom ulike typer opphold etter behov, som korttids- og langtidsopphold, avlastning og akutte plasser for observasjon.

I tillegg har noen sykehjem dagtilbud.

Oversikt over kommunens syke- og omsorgshjem

 • Finnsnes sykehjem: 90 plasser. Skjermet enhet for personer med demenssykdom, avdeling for langtidsplasser og en avdeling for avlastning. Dagtilbud for personer med demenssykdom. Adresse: Helsesenterveien 26, 9300 Finnsnes.
  Telefon 77 88 31 00
 • Rossfjord sykehjem: 27 plasser. Adresse: 9302. Rossfjordstraumen. Telefon 45 37 71 67. Vakttelefon/hjemmetjenesten 90 65 68 27
 • Skaland sykehjem: 16 plasser. Et sykehjem for personer med somatisk og lett demenssykdom. Adresse: Ingrid Bjerkås vei 3, 9385 Skaland
  Telefon 77 85 93 00.
 • Strandheimen omsorgssenter, Senjahopen. 5 hybler/leiligheter med bad og tekjøkken. Fellesarealer med spisestue, kjøkken og tv-stue. Matservering for beboere i omsorgsbolig.
  Telefon 46 86 46 46.
 • Gryllefjord sykehjem: 14 plasser. Korttidsopphold, langtidsopphold, avlastning og plasser for akutt observasjon. Matservering for beboere i omsorgsbolig. Adresse: Herredshusveien 20, 9380 Gryllefjord. Telefon 40 76 47 61
 • Sifjord sykehjem: 14 plasser. Korttidsopphold, langtidsopphold, avlastning og plasser for akutt observasjon. Matservering for beboere i omsorgsbolig. Adresse: 9395 Kaldfarnes.
  Telefon 40 76 47 80.
 • Stonglandseidet sykehjem: 27 plasser. Skjermet enhet for personer med demenssykdom. Adresse: 9392 Stonglandseidet.
  Telefon 97 59 65 27. Vakttelefon/hjemmetjenesten: 97 71 83 63

Dagtilbud for personer med demenssykdom

Finnsnes sykehjem har dagtilbud for hjemmeboende samt skjermet bo-gruppe for personer med demenssykdom, på Finnsnes sykehjem og Stonglandet sykehjem.

Målet med tilbudet er å gi en meningsfull hverdag gjennom sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Du eller dine pårørende må søke om tilbudet.

Ta gjerne kontakt på telefon 47 48 19 25.

Kontaktinformasjon

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester.  Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager.

Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale.

Søknadsskjema

Om du er uenig i et vedtak, kan du sende en klage digitalt.