Sykehjem

Sykehjem

Kommunens syke- og omsorgshjem er et tilbud til personer med behov for pleie og omsorg hele døgnet. Det skilles mellom ulike typer opphold etter behov, som korttids- og langtidsopphold, avlastning og akutte plasser for observasjon. I tillegg har noen sykehjem dagtilbud.

Oversikt over kommunens syke- og omsorgshjem

 • Finnsnes sykehjem: 90 plasser. Skjermet enhet for demente, avdeling for langtidsplasser og en avdeling for avlastning. Dagtilbud for demente. Adresse: Helsesenterveien 26, 9300 Finnsnes.
  Telefon: 77 88 31 00
 • Rossfjord sykehjem: 27 plasser. Adresse: 9302 Rossfjordstraumen.
  Telefon: 45 37 71 67. Vakttelefon/hjemmetjenesten: 90 65 68 27
 • Skaland sykehjem: 16 plasser. Et sykehjem for somatisk og lett demenssykdom. Adresse: Ingrid Bjerkås vei 3, 9385 Skaland
  Telefon: 77 85 93 00.
 • Strandheimen omsorgssenter, Senjahopen. 5 hybler/leiligheter med bad og tekjøkken. Fellesarealer med spisestue, kjøkken og tv-stue. Matservering for beboere i omsorgsbolig.
  Telefon:  46 86 46 46.
 • Gryllefjord sykehjem: 14 plasser. Korttidsopphold, langtidsopphold, avlastning og plasser for akutt observasjon. Matservering for beboere i omsorgsbolig. Adresse: Herredshusveien 20, 9380 Gryllefjord.
  Telefon: 40 76 47 61
 • Sifjord sykehjem: 14 plasser. Korttidsopphold, langtidsopphold, avlastning og plasser for akutt observasjon. Matservering for beboere i omsorgsbolig. Adresse: 9395 Kaldfarnes.
  Telefon: 40 76 47 80.
 • Stonglandseidet sykehjem: 27 plasser. Skjermet avdeling. Adresse: 9392 Stonglandseidet.
  Telefon: 97 59 65 27. Vakttelefon/hjemmetjenesten: 97 71 83 63

Dagtilbud for demente

Flere av kommunens sykehjem har dagtilbud for hjemmeboende demente. Målet med tilbudet er å gi en meningsfull hverdag gjennom sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Du eller dine pårørende må søke om tilbudet.

Søknader og kontakt

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester. Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager. Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale.

Elektronisk søknad - Helse- og omsorgstjenester

Søknad på papir - helse- og omsorgstjenester (PDF, 351 kB)

Adresse: Helsesenterveien 26, Pb. 600, 9306 Finnsnes.

Telefon: 77 88 31 20. Tildelingsenheten har ikke fast telefontid, men ringer opp så snart som mulig dersom vi ikke svarer med en gang.

Epost: tildelingsenheten@senja.kommune.no