Sykehjem

Kommunens syke- og omsorgshjem er et tilbud til personer med behov for pleie og omsorg hele døgnet.

Her er lederne som tar ansvar for sykehjem og sentralkjøkken i Senja. Fv. øverst, Sissel Brandser, plan 4 Finnsnes sykehjem, Kathrine Folke Olsen, plan 3 Finnsnes sykehjem, Eivind Magne Austad, Sentralkjøkken og Kathrine Arnesen, virksomhetsleder sykehjemstjenesten Fv. sittende, Vigdis Thomassen, Gryllefjord og Sifjord sykehjem og hjemmetjenester, Anja Antonsen, Skaland sykehjem og hjemmetjeneste, Kine Berntsen, Rossfjord sykehjem og hjemmetjeneste, Ann-Iren Stokmo Johansen, Stonglandet hjemmetjeneste. Sonja Rose Brattli, plan 2 Finnsnes sykehjem og Cecilie Halsvik, Stonglandet sykehjem var ikke til stede når bildet ble tatt. Foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Vi skiller mellom ulike typer opphold etter behov, som korttids- og langtidsopphold, avlastning og akutte plasser for observasjon. 

I tillegg har vi et eget dagtilbud for personer med demenssykdom.

Oversikt over kommunens syke- og omsorgshjem

 • Finnsnes sykehjem: 90 plasser, som består av avdeling for langtidsplasser og avdeling for avlastning, og skjermet enhet for personer med demenssykdom.
  Telefon 77 88 31 00
 • Rossfjord sykehjem: 26 langtidsplasser og 4 avklaringsplasser.  Adresse: Hans Schjelderups vei 7, 9302 Rossfjordstraumen. Telefon 45 37 71 67. Vakttelefon/hjemmetjenesten 90 65 68 27
 • Skaland sykehjem: 12 langtidsplasser og 8 omsorgshybler med punktvise hjemmetjenester. Adresse: Ingrid Bjerkås vei 3, 9385 Skaland.
  Telefon 77 85 93 00.
 • Strandheimen omsorgssenter, Senjahopen. 5 hybler/leiligheter med bad og tekjøkken. Fellesarealer med spisestue, kjøkken og tv-stue. Matservering for beboere i omsorgsbolig.
  Telefon 46 86 46 46.
 • Gryllefjord sykehjem: 14 langtidsplasser og 2 omsorgsleiligheter med punktvise hjemmetjenester. Adresse: Herredshusveien 20, 9380 Gryllefjord. Telefon 40 76 47 61
 • Sifjord sykehjem: 14 langtidsplasser og 2 omsorgsleiligheter med punktvise hjemmetjenester. Adresse: 9395 Kaldfarnes.
  Telefon 40 76 47 80.
 • Stonglandet sykehjem: 22 langtidsplasser, hvorav 15 plasser i somatisk langtidsavdeling og 7 plasser i skjermet avdeling tilrettelagt for personer med demenssykdom. Adresse: 9392 Stonglandseidet.
  Telefon 97 59 65 27. Vakttelefon/hjemmetjenesten: 97 71 83 63

Dagtilbud for personer med demenssykdom

Dagtilbudet finner du på Senja Frivilligsentral, Sjøgata 1, 9300 Finnsnes, like ved Finnsnes bo og aktivitetssenter.

Målet med tilbudet er å gi en meningsfull hverdag gjennom sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Du eller dine pårørende må søke om tilbudet.

Åpningsdager er tirsdag, torsdag og fredag, med unntak av 3. fredag i måneden.

Kontaktinformasjon

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester.  Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager. Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale. 

Her finner du all kontaktinfo og åpningstider til Tildelingsenheten.

Søknadsskjema og informasjon