Senja kirkelige fellesråd

Fra 2020 ble fellesrådsfunksjonen i menighetene Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy virksomhetsoverdratt til ett fellesråd under navnet  Senja kirkelige fellesråd. 

Som konsekvens av kommunesammenslåingen har fellesrådet det samme geografisk virksomhetsområde som de gamle kommunene hadde

Hvem er i fellesrådet

Senja kirkelige fellesråd består av 2 valgte representanter fra hver av de fire menighetsrådene, en representant fra prestene og en politisk valgt representant fra kommunestyret - totalt 10 personer.

Senja kirkelige fellesråd har en betalingsnorm og gravferdsvedtekter.

Kontaktperson

Kirkevergen er ansatt daglig leder, sekretær og driftsansvarlig: 

Rachel Vangen Hoholm er kirkevergen i Senja, og kan kontaktes på e-post, tlf. 99 20 49 99 eller på adresse Kirkeveien 1, 9300 Finnsnes. 

Nyttig informasjon

Artikkelliste