Prosessen med ny strategisk næringsplan

Vi er nå i gang med prosessen for å få etablert strategisk næringsplan i Senja kommune.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I planprogrammet for Senja kommune heter det at næringsplan for Senja kommune skal lages i løpet av planperioden 2020-2023. Planen skal lages som en temaplan, og ha en handlingsdel.

Næringsplan skal bygge videre på målsettingen fra samfunnsplan, spesielt fokusområde Senja kommune- Utviklingsmotor i Nord, gjeldene næringsplaner og prioriterte næringsfyrtårn fra de tidligere kommunene.

Hvilken fokus skal næringsplanen ha

Planen skal omfatte

 • behovskartlegging knyttet til areal og infrastruktur
 • angi viktige kommunale strategier for å bidra til positiv næringsutvikling
 • omfatte viktige næringer som sjømat, industri, reiseliv, handel, bygg- og anlegg, landbruk- og skognæring, samt kompetanseutvikling og rekruttering
 • ha fokus på at utnyttelse av naturressurser som næringsgrunnlag skal være i et bærekraftig og langsiktig perspektiv. I enhver plan skal FNs bærekraftmål ligge til grunn.

Bred involveringsprosess

Det legges opp til bred medvirkning med næringslivet i hele kommunen, bla. gjennom bruk av dialogmøter med bedrifter, og gjennom næringsarenaen som omfatter Sjømatklyngen, Profilgruppa, Næringsforeningen i Finnsnesregionen og Visit Senja Regionen.

Fagmiljøer som Næringshagen Midt-Troms, KUPA og Studiesenteret Midt-Troms skal også involveres i prosessen.

I tillegg skal følgende organer involveres i medvirkningsprosesser knyttet til alt av planarbeid i Senja kommune:

 • Lokalrådene
 • Ungdomsrådet
 • Eldrerådet
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse
 • Barn og unges kommunestyre
 • Barn og unges representant i plansaker
 • Kirkelig fellesråd