Næringsutvikling og samarbeid

Næringsutvikling er en av kommunens vedtatte satsingsområder gjennom kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen skal være en utviklingsmotor, og gjennom samarbeid med blant annet næringsklynger jobber vi for økt verdiskaping innen flere næringer nord. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Stor på sjømat, reiseliv og industri

Målt i verdiskaping innen fiskeri, akvakultur og fiskeindustri er Senja Norges største sjømatkommune. Kommunen er også den femte største industrikommunen i Nord-Norge med sitt store antall sysselsatte i denne næringen.

I tillegg foregår det en stor utvikling innen reiseliv i regionen og kommunen. Senja er også på topp 10 blant landsdelens kommuner når det gjelder reiseliv målt i sysselsetting og verdiskaping. 

Kommunens satsing og samarbeid

Senja  kommune  skal  være en proaktiv  aktør i samfunns‐  og  næringsutvikling. Vi skal jobbe for økt verdiskaping i nord gjennom å være aktiv i regionale, nasjonale og internasjonale klynger og partnerskap.

Vi samarbeider med mange ulike aktører innen næringsutvikling. Blant annet er det etablert en næringsarena med månedlige møter mellom ulike næringsklynger, kommunen, Næringshagen Midt-Troms, Studiesenter Midt-Troms og NAV. 

Under finner du oversikt over aktører og klynger innen næringsutvikling som kommunen er i dialog og samarbeid med. 

Trainee Senja

Trainee Senja er et regionalt rekrutterings- og stabiliseringsprogram for Midt-Troms sine bedrifter og virksomheter, og eies av Profilgruppa. Hensikten med programmet å rekruttere nyutdannede til en region i stor utvikling, og inkludere de faglig og sosialt i regionens arbeids- og samfunnsliv.

Ønsker du å bli trainee eller ansatte trainee - les her

Næringshagen Midt-Troms

Senja kommune har avtale om samarbeid med Næringshagen Midt-Troms. Avtalen gir blant annet bedrifter og nyetablerere i kommunen tilgang til rådgivning, kompetanseheving og støtte gjennom næringshageprogrammet. Under finner du lenke til næringshagens nettside: 

Næringshagen Midt-Troms

KUPA

KUPA er et utviklingsmiljø som er en del av SIVAs inkubatorprogram. Det vil si at det er et offentlig subsidiert tilbud for de som ønsker å skape en vekstbedrift. Senja kommune er en av medeierne i KUPA, og bedrifter i etablererfasen og i vekst tilbys rabattert rådgivning. Les mer om KUPA på deres nettside i lenken under: 

Kupa.no

Studiesenteret Midt-Troms

Studiesenteret Midt-Troms AS driver utdanning i Midt-Troms regionen i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i Troms og Nord-Norge. Dette gir mulighet til videreutdanning og utvikling av kompetanse med studiested i regionen. Se lenken under for mer informasjon: 

Studiesenteret Midt-Troms

Profilgruppa

​​​​​​Profilgruppa er en sammenslutning av bedrifter og virksomheter innenfor flere sektorer i Midt-Troms. Kommunen er blant medlemsbedriftene i klyngen. Profilgruppa har et eget trainee-program. Det vil si et rekrutteringsprogram som skal tiltrekke seg unge og høykompetente arbeidstakere med mål om at de blir værende i regionen. Se Profilgruppas nettside i lenken under for mer informasjon. 

Profilgruppa.no

Næringsforeningen i Finnsnesregionen

Næringsforeningen i Finnsnesregionen har store ambisjoner for byen og omlandet, og ønsker å skape større lokalt engasjement, vekst og samarbeid i kommunen.

Næringsforeningen har medlemmer i alle bransjer fra hele Senja kommune. Se næringsforeningens Facebook-profil for mer informasjon: 

Næringsforeningen i Finnsnesregionen - Facebook

Sjømatklyngen Senja

Sjømatklyngen Senja er et etablert samarbeidsorgan for 50 bedrifter i sjømatregionen Senja. Regionen kjennetegnes av allsidighet og mangfold, og klyngen har samlet virksomheter innen fiskeri og fangst, oppdrett, fiskeindustri, marin ingrediensindustri, salg, eksport og transport av sjømat.

Se under for sjømatklynges Facebook-profil hvor du kan finne mer informasjon.

Sjømatklyngen Senja - Facebook

Visit Senja Region

Visit Senja Region er et felles reiselivsorgan for reiselivsbedrifter, kommuner og organisasjoner i Senja-regionen. Selskapet jobber med å fremme Senja-regionen som reisemål og ivareta interessene til reiselivsaktørene. Selskapet har felles informasjons- og booking-løsning for medlemsbedriftenes tilbud innen overnatting og reiseliv. Under finner du lenke til Visit Senja Regions nettside: 
Visitsenja.no

Utviklingsprosjekter

Senja kommune er involvert i flere større prosjekter innen næringsutvikling i regionen. Det kan for eksempel være i samarbeid med aktørene nevnt over, eller med nabokommuner.

Blant annet gjelder dette utvikling av regional næringsplan, utvikling av nasjonal turiststi (Segla), bærekraftig besøksutvikling og programmet "Attraktive Midt-Troms".

Flere prosjekter springer også ut fra det tidligere Byregionprogrammet som ble utviklet for å skape vekst i regionen. Du kan lese mer om byregionprogrammet i lenken under: 

Kompetansesenter for bedriftsutvikling - Midt-Troms

Arbeidet med disse prosjektene resulterer også i planer som er styrende for kommunens arbeid innen næringsutviklingen. På vår side med oversikt over sentrale planer- og styringsdokumenter kan du eventuelt finne slike dokumenter. 

I tillegg til å være involvert i næringsprosjekter bidrar kommunen til samfunnsutvikling gjennom prosjekter innen for eksempel bygg- og infrastruktur. 

Mer informasjon og kontakt

For å lese mer om kommunens næringssatsing og eierskap:

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 (PDF, 11 MB)

Eierskapsmeldingen - Senja kommune (PDF, 1007 kB)

Eierskapskonferansen 2023 - Senja kommune

Hvis du har spørsmål om kommunens næringsarbeid eller utviklingsprosjekter kan du ta kontakt med vår næringsavdeling:

Næringsavdelingen i Senja kommune

Artikkelliste