Gravemelding og VA-søknad

Før du graver eller gjør arbeid på, eller inntil offentlig areal, må du ha tillatelse. Det gjelder også arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg. 

Skal du grave på egen eiendom, må du undersøke om det er kabler og ledninger under bakken på tomta.  

Gravemelding

Før du graver på eiendom, også privat eiendom, har du plikt til å undersøke om det er kabler, rør og ledninger i bakken. Denne oversikten får du ved å sende inn gravemelding til Senja kommune.

Gravemelding er likevel ikke en tillatelse til å grave. Det må du søke for å få fra grunneier. 

Grave- og arbeidstillatelse

For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen.

Hvis grunnen er offentlig betyr det at du må søke kommunen om tillatelse. For å levere offentlig søknad om grave- og arbeidstillatelse kan du søke i denne ledningsportalen

Etter utført arbeid leverer du ferdigmelding i samme nettportal.

VA- og sanitærmelding

Om du skal gjøre arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg eller i tilknytning til offentlige anlegg, må du søke om tillatelse med en VA- og sanitærmelding i ledningsportalen

Etter utført arbeid leverer du ferdigmelding i samme nettportal.

Publikumsportal

Vi har en publikumsportal hvor du kan se hvem som graver i ditt område. Her har du innsyn i gravearbeider og tilhørende planer.

Priser 

Priser for kommunal behandling av gravemeldinger finner du i kommunens gebyrregulativ 2023 (PDF, 569 kB).

Viktige lenker du kan benytte