Gravemelding og VA-søknad

Før du graver eller gjør arbeid på, eller inntil, offentlig areal må du ha tillatelse. Det gjelder også arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg.  Før du graver på egen eiendom må du også undersøke om det er kabler og ledninger under bakken på tomten. 

Gravemelding

Før du graver på eiendom, også privat eiendom, har du plikt til å undersøke om det er kabler, rør og ledninger i bakken. Denne oversikten får du ved å sende inn gravemelding.

Gravemelding er likevel ikke en tillatelse til å grave. Det må du søke for å få fra grunneier. 

For å levere gravemelding i Senja kommune, kan du bruke nettportalen i lenken under: 

Ledningsportalen.no - Gravmelding

Grave- og arbeidstillatelse

For å grave trenger du alltid tillatelse fra den som eier grunnen. Hvis grunnen er offentlig betyr det at du må søke kommunen om tillatelse. For å levere offentlig søknad som grave- og arbeidstillatelse kan du bruke nettportalen i lenken under: 

Ledningsportalen.no - Gravetillatelse 

Etter utført arbeid leverer du ferdigmelding i samme nettportal.

VA- og sanitærmelding

Hvis du skal gjøre arbeid på offentlige vann- og avløpsanlegg, eller gjøre tilknytning til offentlige anlegg, må du søke om tillatelse til det. 

VA- og sanitærmelding  kan også leveres i nettportalen til Ledningsportalen.no, se lenken under: 

Ledningsportalen.no - VA- og sanitærmelding

Etter utført arbeid leverer du ferdigmelding i samme nettportal.

Publikumsportal

Vi har en publikumsportal hvor du kan se hvem som graver i ditt område. Her har du innsyn i gravearbeider og tilhørende planer.

Gravearbeider.no - Publikumsportal

Priser 

Priser for kommunal behandling av gravemeldinger finner du i Kommunens regulativ 2023 (PDF, 569 kB).