Alt om mottak av flyktninger fra Ukraina i kommunen

Hva gjør kommunen og hvordan kan du hjelpe mennesker som er på flukt fra krigen i Ukraina? Her finner du informasjon om noe av det du kan gjøre og hva Senja kommune forbereder av innsats. Informasjonen oppdateres fortløpende. 

Senja kommune har vedtatte at rammen for bosetting kan økes fra 100 til 200 flyktninger i 2022. Familiegjenforeninger vil komme i tillegg.  

Vi jobber nå med bosetting av grupper av flyktninger, som kommer til kommunen via venner og familie og mottak, og legger til rette for tjenester og ytelser som flyktningene trenger på kort og lang sikt.

De skal få en varm velkomst og bli tatt godt vare på, både på kort og lang sikt.

Registrering av flyktninger 

I den krisesituasjonen Ukraina er i nå, får flyktninger fra Ukraina midlertidig kollektiv beskyttelse, slik at vi nasjonalt kan organisere flyktningstrømmen på en god måte.  

Flyktninger som kommer via familie eller venner, det vil si utenom offentlige mottak, må få hjelp til å kontakte Troms politidistrikt og avtale tidspunkt for registrering. Dette for å få kollektiv beskyttelse og tilgang på tjenester og ytelser kommunen tilbyr. 

Sikre tilgang til kommunale tjenester og ytelser 

Når du registrerer deg som flyktning, kan Senja kommune sikre at den enkelte tas godt vare på i en traumatisk og vanskelig situasjon.  

Vi ønsker å ha en oversikt over hvor mange flyktninger som er kommet fra Ukraina, slik at vi har kontroll i forhold til kapasitet og videre mottakelse.  

Som flyktning får du et midlertidig personnummer, for ganske raskt å få tilgang til kommunale tjenester og ytelser. 

Det vil si tilgang til skole, barnehage og introduksjonsprogram. I neste omgang vil dette også gjelde jobb- eller utdanningsmuligheter basert på kompetanse hos den enkelte som kommer til Senja kommune. 

Organisering av mottak 

Senter for læring og integrering (SLI), som er en overbygning av Flyktningtjenesten og Voksenopplæringen for fremmedspråklige i Senja kommune, er kontaktsted for bosetting av flyktninger i Senja kommune.

SLI samarbeider tett med Boligkontoret, som har oversikt over boliger som kommunen og private som bidrar, disponerer for flyktninger. 

Kontaktpersoner for mottak 

Ved Senter for læring og integrering har vi flere kontaktpersoner som står på og tar imot henvendelser ved mottak: 

Vil du bidra som frivillig? 

Du kan være med å bidra, ved å melde deg som frivillig til Senja Frivilligsentral 
på telefon 45 27 13 05 eller 48 19 07 75. Du får da anledning til å bidra på de ulike aktivitetene vi tilbyr mennesker på flukt fra Ukraina.  

Hjelp til Ukraina Midt Troms er en privat facebook-gruppe, som organiserer innsamling av klær og leker etc. Gunnar Eriksen har stilt et stort lager til disposisjon i Ringveien 26 på Finnsnes. 

For mer informasjon om levering, se facebook-gruppen eller kontakt Senja Frivilligsentral.

Trenger du noen å prate med?

Her finner du god informasjon, om hvem du kan prate med.