SMS-varsling ved akutte hendelser

Senja kommune varsler innbyggere om akutte hendelser via SMS. Varsel sendes ut til de som oppholder seg i det geografiske området meldingen gjelder. 

Dersom det skjer hendelser som påvirker kommunens tjenestetilbud innenfor området du bor eller oppholder seg i Senja, vil du få SMS-varsel.

Det kan for eksempel være ved kortvarig stenging av vanntilførsel i forbindelse med vedlikehold, evakuering eller andre forhold som krever rask informasjon. 

Ved større ulykker i kommunen gir vi informasjon i flere kanaler i i tillegg til SMS-varsel, som på kommunens hjemmeside, i våre sosiale medier og gjennom lokale medier.

Ditt telefonnummer må være registrert på riktig adresse

For å kunne motta SMS som gjelder i områder hvor du bor/har adresse i kommunen, må ditt mobiltelefonnummer være registrert på din bostedsadresse. 

Det kan hende du ikke mottar SMS-varsler fra oss dersom du for eksempel:

 • Har flyttet til Senja, men fortsatt er folkeregistrert på din hjemstedsadresse
 • Har mobiltelefon dekket gjennom din arbeidsgiver
 • Har hemmelig nummer

For å sikre at du mottar varsler fra kommunen, bør du derfor sjekke og eventuelt oppdatere din oppføring i varslingssystemet.

Slik sjekker og eventuelt endrer du

For privatpersoner hentes det kontaktinformasjon fra det nasjonale kontaktregisteret.

Ved å registrere privatpersoner via Varslemeg.no, kan personer registreres seg med tilleggsoppføringer på adresser som ikke ligger i det nasjonale kontaktregisteret.

For eksempel kan du få oppføring på foreldres eller slektningers boligadresse

Senja kommune har dessverre ingen mulighet til å legge inn/fjerne tlf.nr. som er registrert på ulike baser.

Men du kan selv ordne hvem som skal ha varsel eller har tilgang til telefonen det gjelder. Dette gjelder også hvis du ønsker å fjerne nummeret.

Det gjør du ved å gå til  https://varslemeg.no/ og klikk på «Ny/endre oppføring»

Bruksanvisning for privatpersoner og bedrifter - Varslemeg (PDF, 461 kB)

Årsaker til at du  ikke mottar SMS

Varslingssystemet henter opplysninger fra flere ulike offentlige registre.

Du må derfor sørge for at disse er oppdaterte for deg eller virksomheten du representerer.

Her er en oversikt over offentlige registre hvor systemet henter opplysninger fra: 

 • Folkeregisterdata (enkeltpersoner)
 • Altinn/DIFI kontaktregister (enkeltpersoner)
 • Næringsdatabasen/Brønnøysundregister (virksomheter)
 • Eierregisteret fra Statens Kartverk (bolig + hytte/fritidseiendom) for privatpersoner
 • CDM.ums.no, som er egenregistrerte oppføringer (enkeltpersoner og bedrifter)

Andre årsaker til at du ikke mottar SMS kan for eksempel være: 

 • Du har registrert seg mot all informasjon på nett (se avsnittet under om sletting av informasjon).
 • Du er under 16 år
 • Du er folkeregistrert i en annen kommune
 • Du har glemt å melde flytting

Sletting av kontaktinformasjon

Det er også mulig å reservere deg, eller slette din kontaktinformasjon fra kontakt- og reservasjonsregisteret.

Det betyr også at muligheter for digital pålogging til offentlige tjenester blir begrenset. Les mer om sletting av kontaktinformasjon her.