Offentlig ettersyn - Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 32537 Baltsfjord

I henhold til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) av 22.12.2004 §§ 3 og 8, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, legges søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet Baltsfjord ut til offentlig ettersyn.

Søker: NRS Farming AS

Søknaden gjelder: Endring av anleggsinstallasjonens plassering ved at anleggsrammas lengdeakse dreies 90 grader fra en nord-sør orientering til øst-vest orientering. 
Maksimalt tillat biomasse (MTB) på 5670 tonn for lokaliteten søkes redusert til 3600 tonn.  

Anleggstype: Flytende anlegg.
Anleggets midtpunkt, koordinater: Baltsfjord (Midtpunkt i ramme: N bredde 69.32.763/ Ø lengde 17.46.251)

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 25.10.21 og sendes: Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes.

Forespørsler rettes til Senja kommune telefon 77 87 10 00, eller e-post: post@senja.kommune.no

Dokumenter

32537 Baltsfjord
Tittel Publisert Type
Oversendelsesbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune

Oversendelsesbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune.PDF

23.09.2021 Filtype: PDF. Klikk for å laste ned Oversendelsesbrev fra Troms og Finnmark fylkeskommune.PDF
Søknad om tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg - Baltsfjord lokalitet 32537 i Senja kommune .PDF

Søknad om tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg - Baltsfjord lokalitet 32537 i Senja kommune

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Søknad om tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg - Baltsfjord lokalitet 32537 i Senja kommune .PDF.pdf
Tilleggsopplysning til søknad på 32537 Baltsfjorden.msg.PDF

Tilleggsopplysning til søknad på 32537 Baltsfjorden.msg.

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Tilleggsopplysning til søknad på 32537 Baltsfjorden.msg.PDF.pdf
SR-0321-NRS-Baltsfjord-102448-01-001.PDF

Strømrapport - Måling av bunnstrøm ved Baltsfjord i januar - februar 2021

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned SR-0321-NRS-Baltsfjord-102448-01-001.PDF.pdf
Vedlegg 1 NRS Baltsfjord Kartpakke til søknad 102424-01-001.PDF

Vedlegg 1 NRS Baltsfjord Kartpakke til søknad 102424-01-001

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1 NRS Baltsfjord Kartpakke til søknad 102424-01-001.PDF.pdf
Vedlegg 2a Sedimentundersøkelse NRSF Baltsfjord 32537 102450-01-001.PDF

Vedlegg 2a Sedimentundersøkelse NRSF Baltsfjord 32537 102450-01-001

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2a Sedimentundersøkelse NRSF Baltsfjord 32537 102450-01-001.PDF.pdf
Vedlegg 4 a Beredskapsplan 1.linje NRS Farming.PDF

Vedlegg 4 a Beredskapsplan 1.linje NRS Farming

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 a Beredskapsplan 1.linje NRS Farming.PDF.pdf
B NRS Baltsfjord 32537 102449-01-001.PDF

B-undersøkelse for lokalitet 32537 Baltsfjord

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B NRS Baltsfjord 32537 102449-01-001.PDF.pdf
Vedlegg 4 b Beredskapsplan 2. linje NRS Farming (1).PDF

Vedlegg 4 b Beredskapsplan 2. linje NRS Farming

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 b Beredskapsplan 2. linje NRS Farming (1).PDF.pdf
Vedlegg 4 d 1. Linje DFU 2. Rømming_mistanke om rømming (2).PDF

Vedlegg 4 d 1. Linje DFU 2. Rømming_mistanke om rømming

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 d 1. Linje DFU 2. Rømming_mistanke om rømming (2).PDF.pdf
Vedlegg 4 c linje 3 Beredskapsplan Linje 3.PDF

Vedlegg 4 c linje 3 Beredskapsplan Linje 3

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 c linje 3 Beredskapsplan Linje 3.PDF.pdf
Vedlegg 2c Strømrapport Baltsfjorden juni2010_komplett.PDF

Vedlegg 2c Strømrapport Baltsfjorden juni2010_komplett

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2c Strømrapport Baltsfjorden juni2010_komplett.PDF.pdf
C ASC NRS Baltsfjord 101776-01-001.PDF

C-undersøkelse for lokalitet 32537 Baltsfjord

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned C ASC NRS Baltsfjord 101776-01-001.PDF.pdf
Forundersøkelse NRS Baltsfjord 102425-01-002_Revidjon 0921.PDF

Forundersøkelse for 32537 Baltsfjord

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Forundersøkelse NRS Baltsfjord 102425-01-002_Revidjon 0921.PDF.pdf
Vedlegg 4 e DFU 4. Sykdom og massedød av fisk (2).PDF

Vedlegg 4 e DFU 4. Sykdom og massedød av fisk

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 e DFU 4. Sykdom og massedød av fisk (2).PDF.pdf
Vedlegg 4 f 1.linje DFU 7. Havari av anlegg.PDF

Vedlegg 4 f 1.linje DFU 7. Havari av anlegg

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 f 1.linje DFU 7. Havari av anlegg.PDF.pdf
Vedlegg 4 g 1.linje DFU 9. Lavt oksygennivå (1).PDF

Vedlegg 4 g 1.linje DFU 9. Lavt oksygennivå

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4 g 1.linje DFU 9. Lavt oksygennivå (1).PDF.pdf
Vedlegg 5 b Risikovurdering Mattrygghet.PDF

Vedlegg 5 b Risikovurdering Mattrygghet

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 b Risikovurdering Mattrygghet.PDF.pdf
Vedlegg 5 a Innholdsfortegnelse EQS.PDF

Vedlegg 5 a Innholdsfortegnelse EQS

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 a Innholdsfortegnelse EQS.PDF.pdf
Vedlegg 5 c Risikovurdering Rømming.PDF

Vedlegg 5 c Risikovurdering Rømming

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 c Risikovurdering Rømming.PDF.pdf
Vedlegg 5 e Risikovurdering Ytre Miljø.PDF

Vedlegg 5 e Risikovurdering Ytre Miljø

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 e Risikovurdering Ytre Miljø.PDF.pdf
Vedlegg 5 d Risikovurdering smitte.PDF

Vedlegg 5 d Risikovurdering smitte

23.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5 d Risikovurdering smitte.PDF.pdf