Utlysning av tilskudd til drenering av jordbruksjord og til tiltak i beiteområder

Senja kommune lyser ut tilskudd til drenering av landbruksjord og til tiltak i beiteområder.

Informasjon om tilskudd:

Tilskudd til drenering av jordbruksjord (dreneringstiskudd) kan søkes av foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. 
Du finner mer om ordningen og link til søknadsskjema her:

Informasjonsside dreneringstilskudd - Senja kommune

Lag, foreninger og foretak som driver næringsmessig beitedrift kan søke om tilskudd til tiltak i beiteområder. Tilskudd gjelder tiltak som bidrar til å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Enkeltforetak kan søke når det på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Du finner mer om ordningen og link til søknadsskjema her:

Informasjonsside tilskudd tiltak i beiteområder - Senja kommune

Søknadsfrist:

Søknadsfrist for begge ordningen er 15. mai 2024.