KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Aktuelt

Senja kommune nærmer seg vaksinering av neste prioriterte gruppe, som er eldre hjemmeboende. Alle over 18 år bes registrere seg for vaksinering så snart som mulig, men spesielt viktig er det at personer over 75 år nå melder seg.

Senja kommune lyser ut stimuleringstilskudd for veterinærtjeneste for 2021. For å kunne motta støtte må søkende veterinærer delta i veterinærvakta i Senja veterinærdistrikt.

Barn- og unges kommunestyre deler ut 100.000 kroner i året til aktivitetstilbud for unge. Lag, foreninger og folk med gode ider til aktiviteter for barn og unge kan søke om penger fra fondet. Frist for å søke i 2021 er 26. februar. 

Meteorologisk Institutt har sendt ut ekstremværvarsel for ekstremt kraftige vindkast på 35-50 m/s lokalt for Nord-Helgeland, Salten, Ofoten og Troms siste del av torsdag og første del av fredag.

Senja kommune følger nasjonale smittevernregler og råd, og i tråd med regjeringas oppheving av nasjonalt skjenkeforbud åpnes det også i Senja kommune for alkoholservering i forbindelse med matservering fra fredag 22. januar.