Aktuelt

Leilighetene i Karoliushaugen borettslag skal primært tilgodeses funksjonshemmede og eldres boligbehov i Senja kommune.

Illustrasjonsbilde Finnsnes barneskole

«Senja kommune satser på barn og unge. Forprosjektet til ny Finnsnes skole er i sluttfasen. Beslutningen som kommunestyret skal ta 16. februar vil ha stor betydning for samfunnsutviklingen i flere tiår framover og gjøre Senja kommune enda mer attraktiv som bokommune», sier ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen.

Senja kommune har gleden av å kunne informere om at den ene av de to elbil-laderne i Olderhamna på Finnsnes nå er operativ og klar for bruk.

I forbindelse med nasjonale skredfarekartlegging av potensielt skredutsatt bebyggelse i Senja kommune har NVE utlagt rapport og faresoner ut til offentlig høring.
 

Fra 18. januar avslutter vi med influensavaksinering i regi av Senja kommune. Etter den tid kan du få kjøpt influensavaksine på apoteket, så lenge de har tilgang på vaksine.

Denne uken fornyet kommunen samarbeidsavtalen om omsorgs-beredskap, med Sanitetsforeningene Grasmyr og Vikstranda. 

Etter mange tilbakemeldinger fra innbyggere i høst, om for høy pris på parkering ved Ånderdalen nasjonalpark, har Utvalg for samfunnsutvikling vurdert saken.

Mange barn som er pårørende, får ikke tilstrekkelig informasjon til å forstå foreldrenes sykdom og konsekvensene av den. Universitetssykehuset i Nord-Norge arrangerer fagdag 21. mars - fysisk og på teams - med tema Barn som pårørende.

Med hjemmel i lov om stadnamn §§ 3, 4 og 6 bes det om innspill til skrivemåten av navna Mefjordeide og Hamn i Senja.

Med hjemmel i lov om stadnamn § 7 tredje ledd, har Statens Kartverk gjort vedtak om skrivemåten av 119 nordsamiske stedsnavn fordelt på 2 navn på navnegårder, 37 gårdsnavn, 1 navn på gammel boplass, og det øvrige er naturnavn.