KORONA:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Aktuelt

Det er snart advent og førjulstid. Normalt er dette ei tid for samling, men for å hindre smittespredning er det i år regler og anbefalinger som begrenser hvordan arrangementer kan gjennomføres. Her er ei veiledning til arrangører. 

Olje- og energidepartementet har i brev 3. november 2020 informert om avgjørelse i klagesaken på vedtaket om tillatelse til ny 132 kV kraftledning mellom Finnfjordbotn og Silsand. Klager på vedtaket er ikke tatt til følge, og NVEs konsesjonsvedtak er dermed gyldig.

I henhold til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) av 22.12.2004 §§ 3 og 8, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, legges søknad om endring  av akvakulturtillatelse på lokalitet 11433 Finnvika S ved Botnhamn, ut til offentlig ettersyn. 

Regjeringen har frarådet unødvendige reiser innenlands. Å reise hjem, spesielt mot jul, kan være nødvendig. Men kommer du fra et område med mye smitte til et annet område, ber myndighetene om at du er ekstra forsiktig. 

Søknad om akvakulturtillatelse til slaktemerder på ny lokalitet Innovanor ved Klubben, fra SalMar AS legges med dette ut til offentlig ettersyn.