Aktuelt

Senja kommune fikk tirsdags kveld meldt to nye smittede.


I henhold til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetilde-lingsforskriften) av 22.12.2004 §§ 3 og 8, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, leg-ges søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet Baltsfjord ut til offentlig ettersyn. 


I henhold til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) av 22.12.2004 §§ 3 og 8, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, legges søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet Baltsfjord ut til offentlig ettersyn.


Senja kommune starter nå arbeidet med å utarbeide en havneplan for perioden 2022–2031, med en handlingsdel som sammenfaller med økonomiplanperioden 2022–2025.


Til hjemmelshavere til eiendommene på gnr. 84 Gibostad i Senja kommune (uavhengig av om de blir direkte berørt av utbygging eller ikke)


Det ble i går, tirsdag 14.9., meldt om ytterligere 3 personer som har testet positivt for covid-19. 


Mandag ettermiddag testet en elev ved Nordborg videregående skole positivt på hurtigtest.


Senja kommune har i dag en person som har testet positivt på hurtigtest for covid-19 sykdom.


Senja kommune fikk lørdag kveld meldt om ett nytt smittetilfelle


Senja kommune fikk seint fredag 10/9 meldt om et nytt smittetilfelle der den smittede har blitt smittet på en reise. 


Alle saker