Aktuelt

Planutvalget i Senja kommune vedtok i sak 100/2022 den 1/9-2022, at planforslaget for privat detaljregulering for Valvåg fritidsbebyggelse kan utlegges til første gangs høring og offentlig ettersyn. 


Alle over 65 år kan nå få 4. dosen koronavaksine. Europeiske legemiddelmyndigheter anbefalte 1. september en godkjenning av oppdaterte koronavaksiner, såkalte variantvaksiner, fra Pfizer/BioNTech og Moderna.


- Det krever mye mot for å tørre å si ifra. Du skal ikke vær redd for å oppsøke hjelp når livet er tøft, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune. Fontenehuset betyr masse for mange. I dag ble det endelig mulighet for offentlig å innvie huset.


Vekstbedriften Mitra AS har som formål å skape varige arbeidsplasser for folk med redusert arbeidsevne i Senja og Sørreisa. Mitra tilbyr mange gode tjenester og produkter til sjømatindustrien, reiseliv, deg og meg.


Antall eldre øker, også i Senja. Senja kommunes mål er å skape et aldersvennlig samfunn, som legger til rette for at eldre kan delta, leve aktive liv og bevare sin selvstendighet så lenge som mulig, sier leder av Eldrerådet i Senja kommune, Eva Jørgensen.  


Senja kommune gir nå tilbud om 4. dose koronavaksinasjon til alle over 65 år.Senja kommune ønsker å bidra til å dekke et økende behov for boliger og leiligheter i regionen. Dette med bakgrunn i sterk næringsutvikling og økning av innbyggere i kommunen.  - Et grønt skifte vil være avhengig av fornybar energi som kan erstatte olje, gass og kull.  Både energiøkonomisering, smartere energibruk og økt tilgang til fornybar energi, vil være nødvendige grep i et grønnere Senja, sier Wenche Pedersen, virksomhetsleder for Plan og utvikling i Senja kommune.  


Senja kommune har ledig faste stillinger og vikariater innen helse og omsorg. Vi er ute etter dyktige kandidater! 


Mandag 22. august er det skolestart for grunnskolene i Senja kommune. Så langt påvirkes ikke Senja kommune av den pågående skolestreiken.


Alle saker