KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Aktuelt

Senja kommune legger 03.06.2020 flere planer og forskrifter til offentlig ettersyn og kunngjøring. I artikkelen finner du en oversikt over hvilke og lenke til hver sak. 

I kommunestyremøtet 23. juni ble det bestemt at spørsmål til møtet skulle besvares skriftlig etter møtet. Her finner du en sammenstilling av svarene. 

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for Senja kommune ut til offentlig ettersyn i perioden 1. juli til 1. september.

Utvalg for samfunnsutvikling som planutvalg vedtok i sak 86/2020, den 25.6.20 at detaljreguleringsplan Klubben næringspark felt BN 6 – BN 8, plan ID 1931 2019 07 legges ut til høring og offentlig ettersyn.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Senja kommunestyre vedtatt detaljreguleringsplan «Detaljregulering Risøynes».