Aktuelt

Med hjemmel i lov om stadnamn § 10 ber Statens Kartverk, Senja kommune om å endre skrivemåten av adressenavnet Indre Selfjord, slik at det blir samsvar med skrivemåten av navnet og fjorden, dvs Indre Selfjorden.

Barn- og unges kommunestyre deler ut 130 000 kroner i midler til aktivitetstilbud for unge. Lag, foreninger og folk med gode ideer til aktiviteter for barn og unge, kan søke om penger fra fondet. Frist for å søke i 2023 er 24. februar. 

Gebyrer- og brukerbetalinger skal bidra til å finansiere velferdstilbudet til kommunenes innbyggere, samt sikre en riktig bruk av offentlige velferdsmidler.

To ganger i året, i januar og i juni, tester Sivilforsvaret varslingsanleggene – flyalarmene – for å sjekke at de virker og for å reparere de som er defekte. Her finner du informasjon på norsk, ukrainsk og engelsk om hva som skjer.

- Vi ønsker å gi en mer forutsigbarhet for innbyggerne i Senja, for når Mefjordveien midlertidig stenges under arbeidet med Skjæreggelva og Svartholla skredoverbygg, sier Hugo Spansvoll, byggeleder i Samferdselsdivisjonen, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Senjakonferansen ble arrangert i september i fjor, og er ungdommens arena og scene for de viktige svarene som Nord-Norge trenger for å løse framtidens utfordringer.

Senja kommune ved Senja Brann- og redning, har utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om tilsyns- og feiegebyr.

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Søknadsfrist er 16. februar, kl. 1300.

Det er et privilegium å få være ordfører i Senja kommune. Mest givenes er de gode samtalene og alle møtene med innbyggere, næringsliv og samarbeidspartnere. Noen møter gir varig og sterke inntrykk.

Det er for tiden mange som er syke med feber og luftveissymtomer. Sjansen er stor for at dette skyldes influensa, covid-19 eller RS virus.