KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Aktuelt

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles igangsetting av planarbeid på vegne av tiltakshaver Statskog SF.  

En person som oppholder seg i Senja kommune har testa positivt på korona. Personen er isolert og nærkontakt satt i karantene. 

Senja kommune inviterer til folkemøte om utbyggingen av Fjordgård Fiskerihavn torsdag 15. oktober klokken 17:00 på ungdomshuset i Fjordgård. 

Hvert år markeres verdensdagen for psykisk helse. Den psykiske helsen blir utfordret gjennom livet. Verdensdagen setter søkelyset på den psykiske helsen og har som mål å bidra til at flere tar vare på sin psykiske helse.