Aktuelt

- Det nye planregisteret i Senja kommune gir innbyggerne et godt innsyn i hvordan arealene benyttes, sier Roger Skog, konsulent i Plan og utvikling. Det gjør at innbyggere og profesjonelle aktører kan finne aktuell informasjon, uten å gå omveien via saksbehandler eller Kundeservice.


I dag 12. mai kl. 0900-1700 vil Senja brann og redning, i regi av Norges brannskole, avholde eksamensøvelse for 21 deltidsbrannkonstabel-elever. De har gjennomført fagutdanning i vår.


Om du har problemer med å skaffe bolig på grunn av økonomi, helse eller andre forhold, kan du søke om å få leie en kommunal bolig. Har du har lav inntekt og høye boutgifter kan du også søke kommunen om bostøtte. Ønsker du å kjøpe bolig, men ikke får lån i vanlig bank eller har mulighet for å spare, kan du søke om startlån. I Senja kommune gis også tilskudd til tilpasning av bolig.  


Fra 20. juni til og med 14. august 2022 tilbyr Senja Ungjobb sommerjobb for ungdom mellom 15 og 18 år i kommunen.


Vi ønsker å ansette flere sykepleiere og helsefagarbeidere på sykehjemmene våre. I tillegg har vi behov for ferievikarer. Forleden besøkte vi Finnsnes sykehjem og tok en prat med ansatte og pasienter. Hvordan er det å jobbe og bo her?


Senja kommune har startet på planprosessen for kommunedelplan sjø- og landområdene. Vi ønsker å engasjere alle innbyggere i kommunen, sier ordfører Tom-Rune Eliseussen, og inviterer til folkemøter og medvirkning til utarbeidelsen av kommuneplanen.


Senja kommune har etter oppfordring fra Senja eldreråd, fått på plass en snarvei på hjemmesiden til aktuell informasjon myntet på eldre. Vi håper snarveien kan gjøre det lettere for folk å finne fram aktuell informasjon fra kommunen på nett.


I august 2021 åpnet møteplassen for ungdom hos Senja Frivilligsentral på Finnsnes. Rundt 30-50 ungdommer kommer innom i løpet av en uke. Nå har de fått midler fra Senja kommune og Sparebankstiftelsen, til å drifte prosjektet videre.


Siden våren 2020 har Finnsnes barneskole deltatt i Echo-studien. Det er et forskningsprosjekt som kartlegger effekten av et lavterskeltilbud, for barn i 8-12 årsalderen som er mer engstelige og triste enn andre barn.


Endelig kan vi feire grunnlovsdagen igjen – slik den alltid skal feires! Vi verdsetter frihet og demokrati i Norge. Vi har vært så heldig å få motta programoversikt fra flere tettsteder og byen vår i kommunen. Vi ønsker deg som innbygger en fin markering!


Alle saker