Aktivitetshus for barn og unge i Senja

Aktivitetshuset holder til i Hersvik 7 på Finnsnes og har fått navnet GNIST SENJA. Det er en gratis, lavterskel møteplass for barn og unge i Senja kommune. Mekkegarasjen i Sjøgata 5, er en del av tilbudet.

27. april åpnet GNIST SENJA, et aktivitetshuset for barn og unge, med spesielt inviterte gjester og deretter åpent hus for alle. 

Aktivitetshuset holder til i Hersvik 7, tidligere Telenorbygget og rett bak Nordborg skole på Finnsnes.

Åpning av GNIST SENJA

Hva og for hvem

Aktivitetshuset er en gratis, lavterskel møteplass for barn og unge i Senja kommune, med musikk, kreativrom med sy/søm og handarbeid, Gaming, aktivitetsrom, musikkstudio, media- og podkastproduksjon. 

Her fra første rådsmøte i egne lokaler. Kari H. Slaattelid, Senja kommune

Ungdomsrådet i Senja kommune har vært en viktig pådriver, for å få et eget hus for barn og unge i Senja.

De har nå også fått et eget møterom på GNIST, for sine rådsmøter. 

Når det ikke er møter, brukes rommet til bandøving.

Mekkegarasjen

Mekkegarasjen er en møteplass for motorinteresserte ungdom og andre, og er en videreføring av tilbudet som Senja frivilligsentral har drevet tidligere. 

Her er noen av de som står bak Mekkegarasjen. Kari H. Slaattelid, Senja kommune

Nå er tiltaket overført til Senja kommune som en del av GNIST SENJA sitt tilbud for barn og unge. 

Senja kommune ønsker å skape en arena for faglig og sosial kompetanseheving med fokus på holdninger og inkludering. 

Dette er et samarbeid med TOBO – Transport og bilfagenes opplæringskontor.

Mange har bidratt, både fra næringslivet, Senja Frivilligsentral og andre, for å få Mekkegarasjen oppe å gå igjen.

Mekkegarasjen holder til i Sjøgata 5, ved siden av Wongs kinarestaurant på Finnsnes.

Nyttige informasjonslenker

Kontaktpersoner