Ungdomsrådet

Det politikerne bestemmer påvirker hvordan du har det som ung i Senja kommune. Fungerer skolehverdagen bra? Er helsetilbudet som det bør for unge eller savner du noe på fritiden din?

Ungdomsrådet ble valgt 23.11.23, for to år. Fremst fra høyre er Julie Marie Larsen, nyvalgt leder og Kåre-Bjørnar Olsen, koordinator for rådet og fagansvarlig for Aktivitetshus barn og unge i Senja. Kari H. Slaattelid, Senja kommune

Rådets ansvar og myndighet

All myndighet er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Men for å avlaste kommunestyret med underordnede og daglige gjøremål og sikre en effektiv forvaltning, delegeres noe myndighet til andre politiske organ og rådmannen. 

 • Ungdomsrådet skal passe på at politikerne også tenker på de unge, når de bestemmer hva kommunen skal bruke tid og penger på. 
 • De er folkevalgte og velges for to år av gangen.
 • Ungdomsrådet består av ungdom fra ungdomskoler og videregående skoler i kommunen, og representerer alle ungdommer i kommunen uavhengig av hvilken skole de tilhører. 

Gjennom reglementet får rådet legitimitet til å ta beslutninger på vegne av kommunestyret.

For en oversikt over dette kan du se reglement, delegasjonsvedtak og andre styrende dokumenter og delegeringsreglementet, for folkevalgte og administrasjonen i Senja kommune.

Konkrete oppgaver

 • Forberede saker til Barn og unges kommunestyre (BUK).
 • Velge representanter til Ungdommens Midt-Tromsråd.
 • Gi råd til politikerne i saker som betyr noe for unge i kommunen.
 • Snakke med og ta opp ungdommers saker, overfor politikerne og ansatte i kommunen.
 • Om kommunen jobber med en sak som har betydning for ungdom, skal ungdomsrådet få uttale seg. 

Eksempler på saksområder er kultur- og fritidstilbud, skole, helse, samferdsel og kollektivtilbud, miljøsaker, kommunens pengebruk og planlegging av for eksempel uteområder og bygninger i kommunen.

Møteplan, sakspapirer og kontaktinformasjon

Møteplan, sakspapirer og protokoller finner du i vår møtekalender for Ungdomsrådet

For å få opp dokumenter, velger du datoen for møtet i kalendervisningen. Dokumenter publiseres 10 dager før møter. 

En liten bruksanvisning:

 • Klikk på politisk møtekalender, så du kommer til forsiden i Elements og velg utvalg.
 • På venstre side står det Utvalg, klikk og få fram rullegardinen og velg Ungdomsrådet.
 • Rett under tittelen kan du enten velge fanen Kalender eller Medlemmer.
 • Klikk på Medlemmer-fanen. Der vil det komme mer kontaktinformasjon, når dette er klart.

Hvem er medlemmer i Ungdomsrådet 2024-25

 1. Julie Marie Larsen, leder
 2. Kaja Torgersen
 3. Mathias Borch Pettersen, nestleder
 4. Kaja Elise Kulsvehagen
 5. Dorthea Lygre-Edvardsen
 6. Eline Knoph Dalhaug
 7. Ella Bogstrand
 8. Emilia Strand
 9. Sander Albertsen
 10. Kristian Torgersen

Varamedlemmer

 1. Siri Johanne Jensen
 2. Nikolai Johansen
 3. Tara Sofie Tøllefsen
 4. Johan Rockmann
 5. Odin Richardsen
 6. Andrine Mari Lavik
 7. Emma Jørgensen Krogstad

Nyttige informasjonslenker