Avlastning for pårørende

Er du pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid for en person med behov for ekstra tilsyn og pleie, kan du søke om avlastning.

En avlaster kan overta omsorgsoppgavene dine i en periode.

Tilbudet er gratis og gis for å hindre overbelastning, og for å gi deg nødvendig fritid og ferie.

Hvem har behov for avlastning

Barn og voksne med psykiske eller fysiske funksjonsnedsettelser eller personer som trenger pleie, omsorg og tilsyn, har ofte omsorgspersoner rundt seg. 

Disse omsorgspersonene trenger også hvile, og en avlaster tar over oppgavene mens de får muligheten til å hvile. 

Avlastningen bidrar til at den som gir omsorg klarer å stå i den situasjonen lengre, det hindrer overbelastning og gir nødvendig fritid og ferie. 

Hva gjør en avlaster

En avlaster hjelper pårørende som har ekstra tyngende oppgaver. Som avlaster gjør du vanlige hverdagslige ting sammen med brukeren. 

Avlasteren har ansvar for barnet, ungdommen eller den voksne, den tiden vedtaket gjelder. 

Som en del av det å bli trygg og kjent med hverandre i nye oppdrag, gjør dere kanskje flere aktiviteter sammen.

Pårørende som er innvilget avlastning, har fått vedtak om avlastning noen timer i uken, 1-2 helger i måneden eller en uke på sommeren. 

Hva du gjør avhenger av hvem brukeren er, men i hovedsak så er du med på en vanlig hverdag. 

Lyst til å bli avlaster

Kriteriene for å bli avlaster er at du er 18-70 år, er personlig egnet og har godkjent politiattest.

For å være avlaster må du være stabil og pålitelig, ha en “avklart” livssituasjon og du bør kunne binde deg for minst et år. 

Men det viktigste er at du er et medmenneske, det krever ingen utdanning. 

Et samfunnsoppdrag med lønn

Som avlaster har du et oppdrag. 

De fleste som har en oppdragsavtale, har ikke dette som sin hovedinntekt. De er elever, studenter, er i annet arbeid, er uføre eller pensjonister. 

Det kan være en fin bi-inntektskilde å være avlaster.

I en oppdragsavtale får du lønn for faktisk tid sammen med bruker. Om brukeren er syk eller bortreist, får du ikke betaling for den tiden. 

Det opparbeides ikke pensjonsrettigheter, men det gis omsorgspoeng. 

Timelønn for avlaster besluttes i Senja kommunestyre.

  • Om brukeren har noen timer avlastning per uke, er timelønnen for voksne kr. 190,60 og for ungdom mellom 16-18 år kr. 162. 
  • Arbeidsgodtgjørelse i avlastningshjem er kr. 922 per døgn, med utgiftsdekning på rundt kr. 400 per døgn, dekning av andre utgifter inntil kr. 250 per mnd. og km-godtgjørelse for kjøring til og fra oppdraget fra 1. km. Bruker må selv betale for kjøring til aktivitet.

Hvordan søke

Registrering/søknad elektronisk for å bli avlaster, finner du her.

Om du vil snakke med en som er støttekontakt i dag eller koordinator, kan du gjerne ta kontakt med fagkoordinator Vibeke Waade Lillevik på tlf. 92 49 71 89.

Kontaktinformasjon

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester.  Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager.

Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale. 

Kontakt oss gjerne, om du har spørsmål. Her finner du all kontaktinfo og åpningstider til Tildelingsenheten.

Nyttige lenker