Støttekontakt

Trenger du hjelp på grunn av sykdom, alder eller sosiale problemer, for å opprettholde sosiale relasjoner og delta på ulike fritidsaktiviteter? Da kan vi organisere støttekontakt for deg.

Fv. Ragni Alise Andreassen, bruker, Anne Nilsen, pårørende, Camilla Nergård, bruker, Wenche Hartvigsen og Kaja Torgersen, støttekontakter. Kari H. Slaattelid

Hvem har behov for støttekontakt

Årsaken til at innbyggere søker og får innvilget tjenesten støttekontakt, er fordi de pga. sykdom, alder eller sosiale problemer trenger støtte for å opprettholde eller opprette sosiale relasjoner og kunne delta på ulike fritidsaktiviteter. 

Behovet for støttekontakt kan vare over en kortere periode i livet eller over lang tid. 

En som trenger en støttekontakt, søker selv på tjenesten. 

Hva gjør en støttekontakt

En støttekontakt hjelper et annet menneske gjennom sosialt samvær og ulike fritidsaktiviteter. 

Målet er å hjelpe den som trenger støtte, slik at han eller hun kan bli tryggere på seg selv, klare å takle ulike livssituasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad. 

Du bidrar til en mer meningsfull hverdag og kan hjelpe et medmenneske, mer enn du kan forestille deg.

Det er en fleksibel ordning, hvor du kan fordele månedens timer ulikt fra uke til uke eller ha faste dager og tidspunkt dere møtes.

Dere kan gjøre ulike ting sammen:

  • Komme på besøk 
  • Er med deg på kino eller kafe
  • Er med på turer i skog og mark
  • Hjelper deg i gang på nye sosiale arenaer og aktiviteter

Lyst til å bli støttekontakt

Kriteriene for å bli støttekontakt er at du er over 16 år, er personlig egnet og har godkjent politiattest.

For å være støttekontakt må du være stabil og pålitelig, ha en “avklart” livssituasjon og du bør kunne binde deg for minst et år. 

Men det viktigste er at du er et medmenneske, det krever ingen utdanning. 

Alder, kjønn, personlighet og interesser og kjemi, betyr mye når vi skal sette sammen støttekontakt og bruker slik at dere kan trives sammen.  

Et samfunnsoppdrag med lønn

Som støttekontakt har du et oppdrag. 

De fleste som har en oppdragsavtale, har ikke dette som sin hovedinntekt. De er elever, studenter, er i annet arbeid, er uføre eller pensjonister. 

Det kan være en fin bi-inntektskilde å være støttekontakt eller avlaster.

I en oppdragsavtale får du lønn for faktisk tid sammen med bruker. Om brukeren er syk eller bortreist, får du ikke betaling for den tiden. 

Det er også en fleksibilitet i ordningen, hvor du sammen med bruker avgjør når dere skal være sammen og hva dere skal gjøre. Det opparbeides ikke pensjonsrettigheter, men det gis omsorgspoeng.

Timelønn for støttekontakt besluttes i Senja kommunestyre.

  • Timelønn for voksne er kr. 190,60 og for ungdom mellom 16-18 år kr. 162.
  • Godtgjørelse av utgifter inntil 250 kr per måned
  • Km-godtgjørelse for kjøring til og fra oppdraget fra 1. km. Bruker må selv betale for kjøring til aktivitet.

Timelønnen er på nivå med en årslønn i underkant av kr. 400 000. Noen av de som har støttekontakt har kanskje ledsagerbevis, noe som betyr at støttekontakten ikke trenger å betale egen billett på kino, teater, basseng eller buss. 

Fv. Wenche Hartvigsen, støttekontakt, Vibeke Lillevik, fagkoordinator i Senja kommune og Kaja Torgersen, støttekontakt. Kari H. Slaattelid

Hvordan søke

Registrering/søknad for å bli støttekontakt, kan leveres via dette elektroniske skjemaet.

Om du vil snakke med en som er støttekontakt i dag eller koordinator, kan du gjerne ta kontakt med fagkoordinator Vibeke Waade Lillevik på tlf. 92 49 71 89.

Kontaktinformasjon

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester.  Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager.

Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale. 

Kontakt oss gjerne, om du har spørsmål. Her finner du all kontaktinfo og åpningstider til Tildelingsenheten.

Nyttige lenker