TT-kort, ledsagerbevis og p-kort for forflytningshemmede

Hvis du på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom ikke kan bruke vanlig kollektivtransport, kan du søke om tilrettelagt transport (TT-kort). Det vil si fritidsreiser med taxi.

For at funksjonshemmede skal kunne være med på aktiviteter hvor de er avhengig av hjelp, kan det også gis ledsagerbevis.

Med TT-kort får innbyggere med varig funksjonshemming, som ikke kan bruke vanlig kollektivtransport, tilbud om tilrettelagt transport.

Hvordan fungerer TT-kort-ordningen

 • Avhengig av hvilken brukergruppe og sone du tilhører får du tildelt en sum på kortet ditt.
 • Så lenge du er godkjent som bruker av TT-kort vil du hvert år eller halvår få tildelt et nytt beløp på kortet. Det gis ikke ekstra penger utover de faste beløpene.
 • Kortet skal ikke brukes til skole- eller arbeidsreiser. Det skal heller ikke brukes til reiser som dekkes av NAV, eller pasienttransportordningen. 
 • TT-kortet er personlig og må ikke brukes av andre.
 • Du betaler en egenandel på 10 % av det reisen koster, minimum 20 kroner.

Hvordan søke og klage

Det er fylkeskommunen som har ansvar for transportordningen for funksjonshemmede, men det er likevel kommunen du skal søke til.

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema, finner du på fylkeskommunens nettside:

Kontaktinformasjon

Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne, som har behov for hjelp når de skal delta på arrangementer eller reiser.

Det kan for eksempel være aktuelt for personer med:

 • nedsatt bevegelsesevne
 • dårlig hørsel
 • synshemming
 • utviklingshemming
 • alvorlig allergi
 • andre typer funksjonshemninger, psykiske lidelser, hjerte-lungesykdommer eller lignende

Hva ledsagerbeviset gir tilgang til

Ledsagerbeviset gir den funksjonsnedsattes ledsager fri adgang til ulike kultur- og fritidsarrangementer, og til offentlige og private transportmidler som den funksjonshemmede ikke kan bruke uten hjelp.

 • Beviset er gyldig i alle kommuner hvor ordningen er innført. Den funksjonshemmede må betale vanlig billett, eller som regel rabattert honnør-billett.
 • Det er personen som trenger ledsager som skal søke om sitt ledsagerbevis.
 • Et ledsagerbevis kan benyttes på for eksempel teater, kino, museum, svømmebasseng, konserter, festivaler og transportmidler. Spør arrangøren om ordningen dersom du er i tvil.
 • Alle som mottar offentlige tilskudd, er pliktig til å godta ledsagerbevis. 
 • Det er ingen aldersbegrensning for søkere og beviset kan bevilges med en gyldighet på 4-5 år eller i samsvar med den enkelte søkers behov.
 • Retningslinjene for ledsagerbevis er felles over hele landet.
 • Mer om ledsagerbevis finner du her på Helse Norges hjemmeside.

Søknad og kontakt

Søknad kan leveres elektronisk, men du må også levere kopi av legeerklæring eller bekreftelse fra annet helsepersonell på funksjonshemming. Det skal også leveres passfoto. Her finner du elektronisk søknadsskjema for Ledsagerbevis i Senja kommune

Legeerklæring og passfoto sendes til kommunen på adresse: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

For spørsmål om ledsagerbevis kan du henvende deg til kommunens Servicetorg på telefon: 77 87 10 00 eller e-post: post@senja.kommune.no.

Parkeringskort for forflytningshemmede

Hvis du ikke kan gå, eller har store problemer med å bevege deg, kan du få rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten å betale avgift.

Hva er parkeringskort for forflytningshemmede

 • En parkeringstillatelse til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i nærheten av bosted, arbeid eller annen aktivitet man deltar på.
 • Tillatelsen gir rett til å parkere gratis på reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede som er offentlig skiltet. I tillegg gir tillatelsen rett til gratis parkering på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser, samt på andre avgiftsbelagte vilkårsparkeringsplasser hvor det ikke er skiltet med betalingsplikt for forflytningshemmede. 
 • Så lenge det ikke er fastsatt lengste tillatte parkeringstid på reserverte plasser for forflytningshemmede, kan man parkere ut over den fastsatte tillatte parkeringstiden. 
 • Parkeringskortet er personlig, og skal ligge godt synlig i frontruten.
 • Parkeringstillatelsen gir rett til å parkere i hele landet, også på steder det er innført boligsoneparkering.
 • Parkeringskortet gjelder hele Europa etter de enkelte landenes regler.

Hvem kan søke om parkeringskortet

For å få parkeringstillatelse for forflytningshemmede må du dokumentere at du enten som bilfører eller passasjer har særlig behov for finne parkeringsplass i tilknytning til der du bor, arbeider eller annen aktivitet. Du må også ha legeerklæring på at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over en begrenset strekning.

Det er også mulig å gi parkeringstillatelse til personer med andre særskilte behov. Det kan for eksempel være hvis du må åpne bildører helt opp for å komme deg ut og inn i bilen, og dermed trenger større plass når du parkerer.

Hvordan søke?

For å søke må du fylle ut dette skjemaet og sende det til kommunen (PDF, 82 kB)

Du må også legge ved legeerklæring med underskrift fra lege (PDF, 117 kB)

Søknaden med legeerklæring sendes til: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Alle søknader om parkeringskort for forflytningshemmede, behandles av et utvalg som møtes 5-6 ganger pr. år. Det må derfor beregnes noe ventetid før du får svar på søknaden. Tillatelser gis vanligvis fra 2-5 års varighet.

Husk å sjekke skiltet på parkeringsplassen

Vi gjør oppmerksom på at det er forskjeller mellom kommunale og private parkeringsplasser, og det kan derfor være betalingsplikt for forflytningshemmede på andre enn de kommunale parkeringsplassene.

Det er den som parkerer som plikter å se på parkeringsskilt, for å finne ut om det er betaling eller ikke.