Endringer av forskrifter knyttet til gebyrer - Høringsfrist 6. november

Kommunen har anledning til å ta gebyrer for ulike tjenester hvis det fastslås i lokale forskrifter.  Senja kommune fornyer nå syv av disse forskriftene og legger herved ut forslagene til høring. 

Forskriftene regulerer de grunnleggende prinsippene for innkreving av gebyr, ikke gebyrenes størrelse som fastsettes senere. 

Endringen gjelder bla. gebyrer i forbindelse med:

  • byggesak
  • forurensing
  • vann og avløp
  • slam
  • matrikkel
  • eierseksjonering

Høringsfrist for innspill

Eventuelle innspill i høringsperioden vurderes, før forskriften legges fram til politisk sluttbehandling.

Endelige forslag legges fram til kommunestyret.

Høringsperiode er satt til 4 uker med frist 6 november 2023.

Innspill merkes «Endringer av forskrifter knyttet til gebyrer» og sendes til post@senja.kommune.no eller per brev til Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Dokumentvedlegg