Kart og eiendomsinformasjon

Med kommunens digitale kart- og eiendomstjenester, kan du finne frem og bestille eiendomsinformasjon som du trenger til for eksempel byggeprosjekter.  I kommunens kartløsning “Kommunekart” kan du finne grunnkart og mange temakart/kartlag.

Kommunekart - kommunekart.com

Senja kommune sin kartløsning for innbyggere heter “Kommunekart” og inneholder grunnkartet (bygg, eiendomsgrenser, veier etc.) og ulike temakart/kartlag. Ett av kartlagene heter “arealplaner” og der ligger alle vedtatte planer.
I søkefeltet kan man søke på adresse eller gård- og bruksnummer for å finne frem i kartet.


Søker du mer informasjon om arealplaner og planregister? Se informasjonsside: vedtatte og gjeldende planer - Senja kommune

Sjekk gjeldende plansituasjon

Det er ikke nok at byggeplanene dine følger nasjonalt regelverk for å slippe søknad. Planene må også være i tråd med kommunens arealplaner for området du bor i.

Det er 2 fremgangsmåter du kan benytte for å se plansituasjonen for din eiendom.

  1. Den anbefalte er å benytte planregisteret og der søke på aktuelle adresse eller gård- og bruksnummer. Man får da opp liste over de planer som berører oppsøkt eiendom. Her ligger også bestemmelser for den aktuelle planen sammen med med andre plandokumenter.
  2. Alternativ 2 er å benytte kommunen sin kartløsning Kommunekart for å se plansituasjonen for en aktuell eiendom. 
    Når du åpner kartløsningen kan du også her bruke søkefeltet til å søke etter adresse eller gård- og bruksnummer. Husk å slå på kartlaget “arealplaner” for å se planene.

Min Eiendom

Ved å logge inn via ID-port får du med tjenesten Min Eiendom, tilgang til informasjon om din eiendom og kommunale tjenester knyttet til eiendommen i Senja kommune.

Det innebærer kart og oversikt over eiendommens areal og bygninger og informasjon om kommunale gebyrer, vann og avløp og eiendomsskatt.

Informasjonen hentes fra grunnboken for tinglysninger, matrikkelen og kommunes egne systemer.

Situasjonsplan

I forbindelse med byggesaker og deling- og oppmålingssaker skal det leveres situasjonsplan hvor planlagte tiltak og grenser skal tegnes inn. På kommunens e-Torg kan du bestille kart som tilfredsstiller krav til situasjonsplan. 

I tillegg til et basiskart i riktig målestokk leveres reguleringsplankart, kommuneplankart, offentlige VA-ledninger og planopplysninger.

Som ansvarlig søker er alle disse opplysningene viktig å sette seg inn i, og skal legges ved i søknaden.

Målestokk på kartet velges i bestillingsveiledningen på e-Torg. Målestokk bør helst være så lav som mulig slik at detaljene på eiendommen kommer best mulig fram, 1:500 passer i de fleste tilfeller, for større eiendommer vil større målestokk noen ganger være nødvendig.

Når du bestiller situasjonskartpakke fra Senja kommunes e-Torg vil du få ferdige dokumenter sendt på e-post.

Nabovarsel

Hvis du skal bygge noe som krever byggetillatelse må du som regel varsle naboene om tiltaket. Det gjelder også søknader om deling.

kommunens e-Torg kan du finne ut hvilke naboer/eiere av naboeiendommer som skal varsles, og du kan sende nabovarsel med alle nødvendige vedlegg, digitalt. 

Nabovarselet sendes direkte til naboenes digitale innboks i Altinn, og naboen kan på vanlig måte komme med tilbakemelding, også det via Altinn.

Du får også kvittering på at nabovarselet er sendt. Dette skal legges ved søknaden. 

Meglerpakke

Ved salg av bolig og eiendom kan lovpålagt informasjon som kreves, hentes ut samla fra kommunens arkiver.

Den kommunale meglerpakken inneholder dokumenter som:

  • Matrikkelrapport
  • Eiendomskart med grenser
  • Godkjente bygningstegninger
  • Ferdigattest
  • Gjeldende planstatus
  • Opplysninger om vei, vann og avløp, om kommunale avgifter, og opplysninger om restanser og legalpant

Meglerpakken kan bestilles av alle som ønsker det, både privatpersoner og bedrifter. 

Kart over Senja kommune

Her kan du laste ned oversiktskart over Senja kommune som PDF filer. Kartene viser stedsnavn, høydekoter, høyde på fjell, farleder i sjø, veier og kommunegrense. Kartene er produsert som høyoppløselige filer, som betyr at man kan zoome langt inn uten å miste kvalitet.

Nyttige lenker

Meglere kan kontakte tre ulike firma som tilbyr salg av eiendomsinformasjon, for å få kommunens meglerpakke: