Korrigert betalingsregulativ 2023

Kommunestyret vedtok 11. mai en korrigering av betalingsregulativet, med bakgrunn i en formelfeil i regnearket som brukes som bakgrunnsmateriale til regulativet.

Saken ble lagt fram for politisk behandling i kommunestyremøte 11. mai, og feilen ble korrigert.

Korrigeringen gjelder punkt 13.2 Godkjenning av ansvarsrett for selvbygging, som hadde fått pris kr 0, i stedet for kr 3 234. Pris i 2022 var kr 3 110.

Betalingsregulativ 2023, korrigert 15.05.23 - Senja kommune (PDF, 2 MB)