Pårørendeskole våren 2024

Om du er familiemedlem eller nær venn til en person med demenssykdom, ønsker informasjon og kunnskap om demens og vil møte andre som er i samme situasjon – da er Pårørendeskolen noe for deg!

Her flere i gjengen bak Pårørendeskolen, fv. Anette Sletten Gulbrandsen, helsefaglig rådgiver, Senja kommune, Karianne W. Dale, poliklinisk sykepleier og Stine-Marie Henriksen, lege, Geriatrisk poliklinikk, UNN Finnsnes ved Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms og Bjørn Ringstad, nestleder Senja demensforening. Alle foto Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

I samarbeid med Senja demensforening og Geriatrisk poliklinikk, Unn Finnsnes ved Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, arrangerer Senja kommune gratis Pårørendeskole denne våren.

- Vi arrangerte Pårørendeskole i Senja kommune første gang i fjor høst, med god oppslutning, forteller Anette Sletten Gulbrandsen, helsefaglig rådgiver, Senja kommune. 

Og ønsker derfor å følge opp med ny runde, med oppstart 14. mai og samlinger på tirsdager over 5 uker.

Hvem kan melde seg på

Pårørendekolen er spesielt for familiemedlemmer eller nære venner til en person med demenssykdom, og som ønsker informasjon og kunnskap om demens og møte andre som er i samme situasjon.

Praktiske opplysninger

  • Oppstart 14. mai
  • Sted: Finnsnes bo og aktivitetssenter
  • Tid: kl. 18.00-20.30 på tirsdager over 5 uker
  • Tilbudet er gratis
Anette Sletten Gulbrandsen, helsefaglig rådgiver, Senja kommune.

For påmelding

Påmeldingsfrist er 6. mai 2024. Send påmelding på e-post til Anette Sletten Gulbrandsen.

Påmelding må inneholde: Navn, adresse, telefonnummer og din relasjon til person med demenssykdom.

For spørsmål

Kontakt Hanne J Ness Eidsvik på telefon,  mellom klokken 09.00-15.30 på hverdager.

Få innsikt og del erfaringer

Demenssykdom vil endre hverdagen og livet – både for den som har demens og nære pårørende eller venner.

Innholdet for Pårørendeskolen er satt opp i samarbeid med Nasjonalt senter for aldring og helse, og berører tema som:

  • Hva er demens, symptomer, utvikling og behandling. Veien videre og samhandling med kommunen.
  • Lovverk, rettigheter for personer med demens og deres pårørende. Tilbud i regi av kommunen. 
  • Kommunikasjon og samhandling med personer med demens. 
  • Tilrettelegging og tekniske hjelpemidler.
  • Å leve med en person med demens i familien. Pårørende sine erfaringer.

Det blir faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler.

Hvorfor en Pårørendeskole

- Jeg pleier å ta utgangspunkt i de 4 s´ene, sier Karianne W. Dale, poliklinisk sykepleier ved Geriatrisk poliklinikk;

Smerte – Skam – Savn – Sorg.

Karianne W. Dale er poliklinisk sykepleier ved Geriatrisk poliklinikk, Unn Finnsnes ved Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, og en av foreleserne på Senja kommunes Pårørendeskole.

Alle s´ene er vanskelige å håndtere for de fleste, og det er ingen fullstendig fasit på hva som er beste måten – den er personlig, sier hun.

- Det gir smerte å se at mammaen din endrer seg funksjonsmessig og skammen kommer gjerne når du og andre rundt deg ser adferdsendringene – at det er noe som ikke stemmer, forklarer hun.

Og ikke minst savnet over det mammaen din var for deg og sorgen over å føle at du har "mistet henne" mens hun fortsatt lever.

Det er vanskelig å måle sorgen, sier Karianne W. Dale.

- Pårørendeskolen er et viktig tiltak, og det er flott at vi har fått på plass et nytt kurs igjen, smiler, Bjørn Ringstad, pensjonert lege og nestleder i Senja demensforening.

Bjørn Ringstad, pensjonert lege og nestleder i Senja demensforening.

Jeg har ikke konkret oversikt over hvor mange personer som har demenssykdom i Senja, men kanskje rundt 100 – med dertil pårørende med mange spørsmål, sier Ringstad.

- På Pårørendeskolen kan du åpne opp for å ta imot råd og snakke med andre pårørende i samme situasjon. Og ikke minst sette fokus på det å være deg, som pårørende eller god venn, poengterer han.

Åpenhet og muligheten for å fortelle din historie, kan gjøre det litt bedre å takle hverdagen som pårørende.

Fv. Karianne W. Dale, poliklinisk sykepleier og Stine-Marie Henriksen, lege, Geriatrisk poliklinikk, UNN Finnsnes ved Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms og Anette Sletten Gulbrandsen, helsefaglig rådgiver, Senja kommune.

Hva er demens

Demens er en kronisk, uhelbredelig tilstand som skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen.

Ved demens er prosessene i hjernen, som gjør at personen kan motta, bearbeide, lagre og uttrykke informasjon og utføre handlinger, forstyrret.

Personen har en kognitiv svikt, og ved demens påvirker den kognitive svikten evnen til å fungere i dagliglivet.

På hjemmesiden til Nasjonalt senter for aldring og helse, kan du få mer informasjon om det å leve med demens.