Senja kommune blir pilotkommune for boligbygging i Norge

Senja kommune ønsker å bidra til å dekke et økende behov for boliger og leiligheter i regionen. Bakgrunnen er sterk næringsutvikling og økning av antall innbyggere i kommunen.

Husbanken har nå del ut 8,5 millioner kroner i tilskudd til boligtiltak i distriktene i 2023.

Senja kommune får 1 575 000 kroner til prosjektet Pilot Senja, som skal bidra til at flere bygger nytt hus eller kjøper nybygget leilighet utenfor sentrumsplanområdet.

Fv. Siri Lund, banksjef i Midt-Troms, Sparebank 1 Nord-Norge, Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune, Vegard Dypvik, Husbanken Nord, Roar Holmstad og John-Arne Karlsen, Sparebank 1 Nord-Norge. Alle foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Blir pilotkommune for boligbygging i Norge

I Senja kommunestyre i 22. juni ble det vedtatt å opprette et tapsfond, og prosjektet har vært jobbet med siden august i fjor med påfølgende folkemøter og møte med entreprenørene i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge og Husbanken region Nord.

- Senja har jobbet målrettet for å bli en pilotkommune for boligbygging i Norge, og nå har vi endelig fått gjennomslag for arbeidet som er lagt ned for å få prosjektet realisert, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Vi er glade for at Husbanken har vurdert søknaden positivt og bevilget midlene, og at vi kan gå i gang med pilot Senja, sier ordføreren.

Yngvar Smetana-Svensen, fagansvarlig Boligkontoret, Senja kommune. Her fra Boligdagen i september 2022.

- I tett samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge og Husbanken, vil vi rigge prosjektet med prosjektleder og medlemmer som skal gå i gang med piloten rett over sommeren, sier Yngvar Smetana-Svensen, fagansvarlig ved Boligkontoret i Senja kommune.

Vi kommer med en større lansering over sommeren ved oppstart, forteller han.

Tilgang på boliger er en flaskehals

- Ut fra de arbeidsplassene vi ser for oss, ser vi mulighetene for å bygge 300-400 nye boliger fram til 2025. Rundt 300 nybygg er tilknyttet ny sysselsetting, hvorav 100 erstatter eksisterende bygningsmasse, sier Tom-Rune Eliseussen. Det er veldig mange eldre boliger i Senja – 47,9 % av boligene har byggeår 1941-1980.

- En av de store flaskehalsene er tilgangen på boliger. Kan man ikke tilby boliger, er det umulig å tiltrekke seg mennesker, sier Siri Lund, banksjef i Midt-Troms, Sparebank1 Nord-Norge.

Derfor må det offentlige Nord-Norge og det private næringslivet i landsdelen arbeide for å finne løsninger på nettopp denne flaskehalsen.

Sparebank 1 Nord-Norge har strategifestet at vi skal arbeide for at Nord-Norge skal bli en enda mer attraktiv landsdel.

- Pilot Senja er et godt bidrag til nettopp dette, derfor bidrar vi både med personer og kunnskap inn i dette spennende prosjektet, sier banksjefen.

Får teste ut nye virkemidler

I prosjektet Pilot Senja er det tre nye virkemidler som Senja kommune ønsker å utvikle og teste, gjennom piloten for å øke boligbyggingen i distriktet:

  • Entreprenørgaranti som skal gi reduksjon av likviditetsproblemer/betjeningsevne for utviklere av flerboligprosjekter i distrikter med lange omsetningstider.
  • Tapsgaranti som skal gi reduksjon av tapsrisiko for husholdninger ved oppføring av ny bolig i en distriktskommune.
  • Prøvebo, som er en leie-for-eie ordning i distriktskommuner som er avhengig av høy arbeidspendling i perioder.

- Vi er allerede i gang med å kartlegge alle aktuelle tomter i kommunen, og prosessen med ny helhetlig arealplan for kommunen er i gang, sier Yngvar Smetana-Svensen.

Artikler om boligutvikling