Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på ny lokalitet Leikvika

Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på ny lokalitet Leikvika

Søknaden gjelder klarering av ny matfisklokalitet for laks, ørret og regnbueørret. Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen mandag 21.02.2022 og sendes: Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes.

Offentlig ettersyn

Søker: Flakstadvåg Laks AS

Søknaden gjelder: Klarering av ny matfisklokalitet for laks, ørret og regnbueørret.

Omsøkt størrelse: 4 500 tonn biomasse.

Anleggstype: Flytende anlegg. Det planlagte anlegget vil bestå av en rammefortøyning med to rekker på åtte bur (2x8) med 30 liner. Rammeburene vil ha størrelse på 80x80 meter og vil ligge på 7 meters dyp.

Anleggets midtpunkt, koordinater: Leikvika (Midt punkt i ramme: N bredde 69.12.880/ Ø lengde 16.53.986)

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen mandag 21.02.2022 og sendes: Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes.

Forespørsler rettes til Senja kommune telefon 77 87 10 00, eller e-post: post@senja.kommune.no

Dokumenter til saken


02_Strømrapport Leikvika.PDF (PDF, 5 MB)

03_Bunnkartlegging Leikvika.PDF (PDF, 2 MB)

04_B-undersøkelse Leikvika.PDF (PDF, 4 MB)

05_Forundersøkelse Leikvika_rev0.PDF (PDF, 3 MB)

06_Vurdering behov KU Leikvika.PDF (PDF, 3 MB)

07_Leikvika_A102  Kystsoneplankart 1-50 000_rev00.PDF (PDF, 3 MB)

08_Leikvika_A101 Sjokart 1-50 000_rev00.PDF (PDF, 4 MB)

09_Leikvika_A103  Olex 1-7500_rev00.PDF (PDF, 3 MB)

10_Leikvika_A104 Anleggsskisse_rev00.PDF (PDF, 919 kB)

11_Posisjoner_Leikvika_anlegg.PDF (PDF, 81 kB)

12_Posisjoner_Leikvika_flåte.PDF (PDF, 53 kB)

B01_Beredskapsplan avlusning.PDF (PDF, 194 kB)

B02_Beredskapsplan predatorer, alger_maneter, sjøtemperatur, havari og uvær.PDF (PDF, 202 kB)

B03_Beredskapsplan rømming matfisk og ventemerder.PDF (PDF, 206 kB)

B04_Beredskapsplan sykdom og massedød.PDF (PDF, 196 kB)

B05_Utvidet beredskapsplan sykdom og massedød.PDF (PDF, 195 kB)

Forvaltningsplan energi_ habitater_ biologisk mangfold.PDF (PDF, 204 kB)

Hygieneinstruks sjøanlegg (1).PDF (PDF, 233 kB)

IK_Beskrivelse av kvalitetssystemet.PDF (PDF, 196 kB)

Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1884814.PDF (PDF, 194 kB)

Veterinær Helseplan.PDF (PDF, 402 kB)