Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 30518 Ørnfjordbotn – Offentlig ettersyn

Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 30518 Ørnfjordbotn – Offentlig ettersyn

Lokaliteten er i dag klarert for matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor MTB på 1800 tonn og den søkes nå utvidet til 2700 tonn.

Søker er NRS Farming AS

Anleggstype: Flytende anlegg. Anleggets midtpunkt, koordinater: Ørnfjordbotn (Midt punkt i ramme: N bredde 69.29.483/ Ø lengde 17.40.375)

Frist og kontaktinformasjon

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 25.04.2022 og sendes: Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes. 

Forespørsler rettes til Senja kommune telefon 77 87 10 00, eller e-post: post@senja.kommune.no

Vedlegg til søknaden