Stor skogbrannfare i Troms

I juli er det meldt gult farevarsel om skogbrann for hele fylket fra varsom.no, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har satt inn helikopter i ekstraberedskap for skogbrann. 

– Vi opplever nå at det er lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning i Troms, melder Christian Andreassen, leder forebyggende i Senja Brann og redning.

Innbyggere må være svært forsiktig ved bruk av åpen ild. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Generelt bålforbud gjelder i perioden 15. april-15. september.

Ikke ta sjanser

- La engangsgrillene ligge og la være å tenne bål. Den økte skogbrannfaren gjør at folk rett og slett må være forsiktige, sier Andreassen.

Om uhellet skulle være ute, er det viktig med rask varsling til brannvesenet nødnummer 110.
  • Mens du venter på hjelp kan du starte slokkearbeidet selv, men ikke ta noen sjanser.
  • Kom deg ut av området før flammene omringer deg

Status på faregraden

Skogbrannfareindeksen viser fra noe til stor fare i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er økende utover i perioden for disse områdene.

  • Gressbrannfareindeksen viser fare til høy fare, i deler av Troms og Nordland ned i Trøndelag. Det er avtagende farevarsling i perioden for Trøndelag.
  • Spredningsfare vind samsvarer med både skog- og gressbrannfaren, og viser stor fare i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag.    
  • Tørke i vegetasjon og bakke viser fra fare til stor fare, for store deler av Nordland, Troms, Finnmark og østsiden av Oslofjorden samt deler av Innlandet.