Koronavirus

Myndighetene har innført strenge nasjonale tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. På kommunens nettsider og Facebook-sider kan du holde deg oppdatert.

Alt om koronaviruset i Senja kommune

Information in English about Covid-19

Vedtatt privat detaljregulering - Nye Seljestad - PLAN ID: 1931201803

Vedtatt privat detaljregulering - Nye Seljestad - PLAN ID: 1931201803

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Senja kommunestyre vedtatt privat detaljreguleringsplan «Nye Seljestad».  Planen ble vedtatt i sak 28/2020 i møte 7.5.2020.

Formålet med planen er boligbygging.  Planen gjelder fra vedtaksdato.

Kommunestyrets vedtak av planer kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12, 1-9 og forvaltningslovens § 28.  Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, jf. plan og bygningslovens kap.15, må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Klager og/eller krav sendes til: 

Senja kommune

Plan og utvikling

Pb 602, 9306 Finnsnes

Klager og krav kan også sendes på e-post til: post@senja.kommune.no

Planens kart, bestemmelser og beskrivelse kan leses i dokumentet under: