KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Vedtatt privat detaljregulering - Nye Seljestad - PLAN ID: 1931201803

Vedtatt privat detaljregulering - Nye Seljestad - PLAN ID: 1931201803

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har Senja kommunestyre vedtatt privat detaljreguleringsplan «Nye Seljestad».  Planen ble vedtatt i sak 28/2020 i møte 7.5.2020.

Formålet med planen er boligbygging.  Planen gjelder fra vedtaksdato.

Kommunestyrets vedtak av planer kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12, 1-9 og forvaltningslovens § 28.  Klager må fremsettes skriftlig og senest 3 uker etter denne kunngjøring (lagt ut 16.06.2020).

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning, jf. plan og bygningslovens kap.15, må fremsettes skriftlig innen 3 år.

Dokumenter

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Klager og krav

Eventuelle klager og/eller krav sendes til: 

Senja kommune

Plan og utvikling

Pb 602, 9306 Finnsnes

Klager og krav kan også sendes på e-post til: post@senja.kommune.no