Vaksinering mot influensa og korona i oktober

Nå er det tid for den årlige influensavaksineringen. Senja kommune tilbyr vaksine både mot influensa og korona.

Vaksinering er på følgende steder og datoer

 • Det er drop-in, med kølapp-system alle dagene. 
 • Influensavaksinen koster 150 kr, barn under 18 år gratis.  Koronavaksinen er gratis. 
 • Vaksine for korona og influensa kan tas samtidig.
 • Helsestasjonene i Senja tilbyr vaksinering for barn.

Kulturhuset Finnsnes      

Onsdag 18.10.23 (uke 42) kl. 10-18

Mandag 23.10.23 (uke 43) kl. 10-18

Onsdag 25.10.23 (uke 43) kl. 10-18

Sifjord, legekontoret

Torsdag 19.10.23 (uke 42) kl. 10-14

Gryllefjord, legekontoret

Tirsdag 24.10.23 (Uke 43) kl. 10-14

Stonglandseidet, legekontoret

Fredag 20.10.23 (uke 42) kl. 10-14

Skaland, kommunestyresalen

Tirsdag 17.10.23 (uke 42) kl. 10-14

Gibostad, legekontor/helsestasjon

Torsdag 26.10.23 (uke 43) kl. 10-14

Hvem bør vaksinere seg mot influensa

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefaler vi influensavaksine til:

Hvem bør vaksinere seg mot korona

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine, før høst/vintersesong 2023/24:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 6 måneder–11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig 
 • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko. 

Nyttig informasjon