Mottak av flyktninger

Mottak av flyktninger

- Inntil videre ber vi om at familie og venner av flyktninger fra Ukraina, som har ikke har kommet til kommunen via mottak, er behjelpelig med registrering hos Troms politidistrikt, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune. Det vil si både med å ta kontakt for å få time og med transport til og fra Tromsø.  

Ordføreren takker samtidig for alle bidrag med å ta imot og bosette flyktningene. 

I den krisesituasjonen Ukraina er i nå, får flyktninger fra landet midlertidig kollektiv beskyttelse, slik at vi nasjonalt kan organisere flyktningstrømmen på en god måte. Formalisering av opphold for den enkelte, vil skje senere. 

Registrering som asylsøker 

Asylsøkere må kontakte politiet på forhånd, for å avtale tidspunkt til registrering.

Mer informasjon om opphold og asyl 

Telefonnummeret til Troms politidistrikt for denne type henvendelser er 77 79 60 00. Selve registreringen vil foregå på politihuset i Tromsø, men altså kun etter avtale. 

Mer informasjon om hvordan søke

Sikre tilgang til kommunale tjenester og ytelser 

Senja kommune ønsker å sikre at den enkelte tas godt vare på i en traumatisk og vanskelig situasjon.  

  • Vi ønsker å ha en oversikt over hvor mange flyktninger som er kommet fra Ukraina, slik at vi har kontroll i forhold til kapasitet og videre mottakelse.  
  • Som flyktning får du et midlertidig personnummer, for ganske raskt å få tilgang til kommunale tjenester og ytelser. 

- Det gjelder ikke bare å få et sted å bo privat hos familie og venner eller gjennom botilbud for flyktninger i kommunen, men konkret å kunne tilby de tjenester og ytelser som følger med beskyttelsen den enkelte får som asylsøker, forklarer Mette Lorentsen, virksomhetsleder for Senter og integrering i Senja kommune. 

Spesielt gjelder det tilbud om skole, barnehage og introduksjonsprogram. I neste omgang vil dette også gjelde jobb- eller utdanningsmuligheter basert på kompetanse hos den enkelte som kommer til Senja kommune, sier hun. 

Bosetting i Senja kommune 

Senter for læring og integrering (SLI) er kontaktsted for bosetting av flyktninger i Senja kommune.  

SLI samarbeider tett med Boligkontoret i Senja kommune, som har oversikt over boliger som kommunen disponerer for flyktninger. Senja kommune kan per dags dato ta imot 100 flyktninger. 

Kontaktinformasjon ved mottak

Senter for læring og integrering: 

Du kan også ta kontakt på e-post: flyktningtjenesten@senja.kommune.no