Sosialt treffpunkt for ukrainere

Sosialt treffpunkt for ukrainere

Flyktningtjenesten har fanget opp et behov hos de ankomne voksne ukrainerne, at de ønsker å treffe sine landsmenn som bor i kommunen. Et første treff skjer fredag 8. april kl. 1200-1400, hos Senter for læring og integrering i Ringveien 26 på Finnsnes.

- Vi har har derfor invitert alle til å komme til Senter for læring og integrering for et sosialt treff, hvor vi serverer kaffe, te og litt å bite i, forteller Linda Nilsen, avdelingsleder for Flyktningtjenesten i Senja kommune. Vi ønsker å lage et sosialt treffpunkt for dem.

Linda Nilsen, avdelingsleder for Flyktningtjenesten. Foto: Kari H. Slaattelid/Senja kommune.

Det vil ikke være et arrangert møte med agenda i regi av kommunen, forklarer Linda Nilsen. Men vi vil selvsagt være tilstede for spørsmål.

- Et mer formelt møte med Senja kommune, tenker vi er naturlig først etter påske, sier hun.

Et første treff

- Vi samarbeider tett med Senja Frivilligsentral, og vil etter påske mest sannsynlig kunne tilby flere aktiviteter og treffpunkt, sier Linda Nilsen.

Flyktningtjenesten er tett på alle familiene, og det begynner å falle på plass både med hus, økonomi, helsehjelp, utstyr, klær og skolegang for alle.

- Vi koordinerer tverrfaglig i kommunen med Boligkontoret, skoler, barnehage, helse- og omsorgstjenesten med flere, for å trygge mottak, bosetting og oppfølging av flyktningene, avslutter hun.