Ordfører i Senja kommune

Geir-Inge Sivertsen (H) er ordfører i Senja kommune. Ordførerens verv varer i 4 år, til nytt kommunestyrevalg. Varaordfører i kommunen er Marit Stubberud Hanssen (Ap).

Kari H. Slaattelid

Ordføreren sitt ansvar

Det er ordfører som leder kommunestyret og formannskapet. I tillegg har ordfører møte- og talerett i alle kommunale organ, mens stemme- og forslagsretten kun gjelder der ordfører er valgt som medlem. 

Ordfører er rettslig representant for kommunen, og kan underskrive dokumenter på vegne av kommunen der myndighet ikke er tildelt andre.

I saker som ikke er prinsipielle kan ordfører avgjøre, hvis kommunestyret har gitt fullmakt til det. 

Ordfører representerer også kommunen på mange arrangementer. 

Kontaktinformasjon