KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Ordfører i Senja kommune

Ordfører i Senja kommune

Tom-Rune Eliseussen er ordfører i Senja kommune. Ordførerens verv varer i 4 år, til nytt kommunevalg. Varaordfører i kommunen er Geir-Inge Sivertsen.

Det er ordfører som leder kommunestyret og formannskapet. I tillegg har ordfører møte- og talerett i alle kommunale organ, mens stemme- og forslagsretten kun gjelder der ordfører er valgt som medlem. 

Ordfører er rettslig representant for kommunen, og kan underskrive dokumenter på vegne av kommunen der myndighet ikke er tildelt andre. I saker som ikke er prinsipielle kan ordfører avgjøre hvis kommunestyret har gitt fullmakt til det. 

Ordfører representerer også kommunen i mange arrangementer. 

E-postadresse til ordføreren er: ordforer@senja.kommune.no