KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Ordfører i Senja kommune

Ordfører i Senja kommune

Tom-Rune Eliseussen er ordfører i Senja kommune. Ordførerens verv varer i 4 år, til nytt kommunevalg. Varaordfører i kommunen er Geir-Inge Sivertsen.

Det er ordfører som leder kommunestyret og formannskapet. I tillegg har ordfører møte- og talerett i alle kommunale organ, mens stemme- og forslagsretten kun gjelder der ordfører er valgt som medlem. 

Ordfører er rettslig representant for kommunen, og kan underskrive dokumenter på vegne av kommunen der myndighet ikke er tildelt andre. I saker som ikke er prinsipielle kan ordfører avgjøre hvis kommunestyret har gitt fullmakt til det. 

Ordfører representerer også kommunen i mange arrangementer. 

E-postadresse til ordføreren er: ordforer@senja.kommune.no