Styrevervregister

For å sikre åpenhet om verv og roller i kommuner, føres det register over folkevalgte og lederes styreverv og posisjoner. 

Åpenhet

Alle kommuner, fylkeskommuner og flere kommunale selskaper er med i styrevervregisteret. Det gir oversikt over offentlig tilgjengelige opplysninger om folkevalgte og kommunale lederes styrerverv og posisjoner i organisasjons- og arbeidsliv. 

Her finner du styrevervregisteret for Senja kommune

Opplysningene hentes fra Kommuneregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. 

For mer informasjon om styrevervregisteret, se KS nettside

Andre lenker

Kommuneregisteret

Om enhetsregisteret

Om foretaksregisteret