KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Styrevervregister

Styrevervregister

For å sikre åpenhet om verv og roller i kommuner, føres det register over folkevalgte og lederes styreverv og posisjoner. 

Åpenhet

Alle kommuner, fylkeskommuner og flere kommunale selskaper er med i styrevervregisteret. Det gir oversikt over offentlig tilgjengelige opplysninger om folkevalgte og kommunale lederes styrerverv og posisjoner i organisasjons- og arbeidsliv. 

Her finner du styrevervregisteret for Senja kommune

Opplysningene hentes fra Kommuneregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund. 

For mer informasjon om styrevervregisteret, se KS nettside

Andre lenker

Kommuneregisteret

Om enhetsregisteret

Om foretaksregisteret