Beredskap

Senja kommune har en beredskap som strekker seg over hele kommunen, og Senja Brann og redning gjøre mye forskjellig i forhold til beredskap. 

Brann, slokking og røykdykking

Arbeidet som røykdykker stiller høye krav til fysisk og psykisk helse. Du må ha god styrke og utholdenhet, og du må kunne svømme. 

Du kan ikke lide av klaustrofobi eller høydeskrekk. Arbeidet er lagarbeid og røykdykkere må både kunne samarbeide og arbeide under ekstreme belastninger, med en usikkerhet om at du aldri vet hva som venter. 

En annen avgjørende evne er å holde hodet kaldt i stressende og farlige situasjoner.

Trafikkulykker

Brannvesenet er innsatspersonell ved ulykker i trafikken. 

Brannvesenet rykker ut til melding om trafikkulykker, for å sikre skadestedet for å hindre følge-ulykker,  utøve førstehjelp, slukke branner og har redningsteknisk verktøy for frigjøring av fastklemte personer. 

Ved forurensning etter trafikkulykke sørger brannvesenet for å minimere miljøskadene. 

Overflateredning

Med sjø på alle kanter er redning av personell og dyr i overflaten, en innsats hvor overflateredderen har dårlig tid. Dette er typisk de som ufrivillig har falt utenfor kai eller isfiskeren som har gått igjennom isen. 

Overflateredning utføres av et redningslag, som er iført tørrdrakt og har utstyr som svømmeføtter, flytevest, hansabrett/gummibåt og sikringslinje.

Pågående livstruende vold

PLIVO, en forkortelse for pågående livstruende vold, er en prosedyre for samvirke mellom politi, brannvesen, redningstjenesten og helsevesenet, ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer.

Akutthjelper

Vi har en akutthjelperordning som rykker ut på akutt nødhjelp.

Siden 2010 har Stiftelsen Norsk Luftambulanse kurset lokale brannfolk, i akutt nødhjelp på skadested eller hos alvorlig syke pasienter.

Akutthjelpere kalles ut dersom ambulansen eller legevaktslege er opptatt i andre oppdrag, eller har særs lang utrykningstid (ofte over 20 minutter).