Forebyggende for bolig og fritidshus

Her finner du informasjon om Senja Brann og redning sitt forebyggende arbeid, overfor personer som eier bolig, fritidshus og hytte.

Forebyggende – Bolig

Slukkeutstyr

Alle boliger og fritidsboliger skal ha godkjent slukkeutstyr, som skal kunne benyttes i alle rom. Eier har ansvar for at utstyret kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til leverandørens anvisninger.

Slokkeutstyr skal være synlig fremme og lett tilgjengelig.

Det skal være minst ett av følgende utstyr i boligen/fritidsboligen:

 • Pulverapparat – 6kg ABC-pulver
 • Skum- eller vannapparat min. 9 liter eller min. 6 liter med effektivitetsklasse på minst 21A
 • Formfast brannslange – Innvendig diameter min. 10 mm.

Egenkontroll av slukkeapparater

Du kan sjekke apparatet ditt selv. Det gjør du på følgende måte:

 1. Se at pilen står på grønt – det betyr at apparatet har riktig trykk
 2. Sjekk at slangen ikke er morken, men hel og pen
 3. Sjekk at plomberingen er intakt og at sikkerhetssplinten er på plass.
 4. Sjekk at bruksanvisningen er lett lesbar
 5. Sjekk at selve beholderen ikke er skadet eller rusten.
 6. Snu pulverapparatet opp ned slik at pulveret ikke klumper seg.
 7. Sjekk at håndslukkeren er tilgjengelig, og lett kan hektes av veggbrakketen

Brannslange bør kontrolleres årlig ved å rulle ut slangen, sjekke at kranen virker og at slangen er uten sprekker.

Forsøk på å slukke brann skal bare utføres, når det er mulig å ivareta egen sikkerhet.

Røykvarsling

Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje, som skal dekke:

 • kjøkken
 • stue
 • sone utenfor soverom
 • sone utenfor teknisk rom


Alarmen skal høres tydelig  på oppholdsrom og soverom, når dørene mellom rommene er lukket. 

Test røykvarsleren jevnlig og bytt batteri en gang i året. Røykvarsleren redder liv.

Ved brann handler alt om tid, det handler om minutter og sekunder. Tidlig varsling øker sjansen for at du og familien din kommer seg ut i tide.

 • Hvor du skal montere, kommer an på både planløsning og størrelsen på boligen. 
 • Du må ha minst én røykvarsler i hver etasje. Vi anbefaler i tillegg at du har minst én for hver 60 kvadratmeter. Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være mer enn 12 meter.
 • Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.
 • Følg produsentens monteringsanvisning nøye. Som regel skal røykvarslerne henges på høyeste punkt når taket er flatt og minst 50 centimeter ut fra veggen. Har du skråtak, skru opp røykvarsleren cirka 1 meter ned fra mønet.

Vedlikehold av røykvarsleren

 • Test røykvarsleren minst en gang per måned, og hver gang du har vært bortreist over lengre tid.
 • Bytt batteri ved behov, gjerne en gang i året. De fleste røykvarslere avgir korte pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig.
 • Som alle andre apparater, har røykvarslere begrenset levetid.

Rømningsvei

Alle boliger skal ha minst en rømningsvei som fører direkte ut til det fri.  

Boliger med flere bebodde etasjer, må ha alternative rømningsveier i tillegg. Dette kan være vindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp. 

Gjør deg kjent med og prøv rømningsveiene i boligen.

Les gjerne vår brosjyre Trygg i hjemmet

Forebyggende – Fritidsbolig og hytte

Det brenner årlig i mange hytter/fritidsboliger i Norge. 

Derfor er det like viktig å ivareta brannsikkerheten på hytten/fritidsbolig som man har i sitt egen hjem.

Etter at «forskrift om brannforebygging § 17» ble gjeldene den 01.01.2016, skal kommunen sørge for at det gjennomføres tilsyn og feiing ved alle fyringsanlegg som benyttes for oppvarming. 

Dette gjelder også fyringsanlegg ved hytter/fritidsboliger.

 • Dette vil si at brannforebyggerne skal følge opp fyringsanlegg ved hytter/fritidsboliger, ved å gjennomføre feiing og tilsyn ved behov.
 • Brannforebygger vurderer mengde sot, hvordan type sot, fyringsmønster, hvordan type skorstein og fyringsanleggets tilstand i sin helhet for å sette frekvens for både feiing og tilsyn.
 • Dette resulterer i at vi benytter resursene våre der det er størst fare for en brann, slik at vår innsats gir størst brannforebyggende effekt. 
 • For våre innbyggere vil dette resultere at noen får besøk av oss hvert år, mens andre får lengere tidsrom mellom våre besøk.

Det stilles samme krav for adkomst for feiing og tilsyn av hytter/fritidsbolig som for husstander.

Kontaktpersoner

Har du spørsmål? 

Senja Brann og redning gir råd og veiledning om brannsikkerhet hos personer som av forskjellige årsaker er ekstra utsatt for brann.

Vi tilbyr gratis hjemmebesøk ved behov og en uformell prat om brannsikkerhet i boligen.

Ta gjerne kontakt med: