Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien i lenkene under:

Registrering til vaksine  Informasjon om vaksine  Bestill time til test  Informasjon  Siste nytt

Kommuneoverlege - samfunnsmedisin

Kommuneoverlege - samfunnsmedisin

Kommuneoverlegetjenesten, eller samfunnsmedisinsk avdeling, har ansvar for helsefaglig rådgivning med vekt på folkehelse, forebyggende helsearbeid, helseovervåkning, miljørettet helsevern og helsemessig beredskap.

Samfunnsmedisinske oppgaver

Kommuneoverlegen er kommunens øverste medisinskfaglige rådgiver. Kommuneoverlegen tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen. Viktige oppgaver for samfunnsmedisinsk avdeling er blant annet: 

  • Medisinskfaglig rådgivning og oppfølging av helsetilbudet i kommunen
  • Leder smittevernsarbeidet ved å ha oversikt og oppdaterte planer. Veileder kommunens helsetjenester ved behov for rådgivning rundt smittevern.
  • Miljørettet helsevern for å fremme helse og forebygge sykdom i virksomheter, omgivelser og miljøet. Det vil blant annet si tilsyn og godkjenning av skoler, barnehager, solarier, badstuer, badeanlegg osv. Uttalelser i plan- og byggesaker og behandling av klagesaker (som gjelder for eksempel støy, lukt, avfall og forurensning). 
  • Medisinskfaglig ansvar for Senja kommunes interkommunale legevakt. 
  • Folkehelse og forebygging. Kommuneoverlegetjenesten skal blant annet ha oversikt over helsetilstanden og helseutfordringer blant kommunens befolkning. 
  • Plan og beredskap. I kommunens planarbeid bidrar kommuneoverlegetjenesten med å sikre det samfunnsmedisinske perspektivet , spesielt innen forebygging og folkehelse.
  • Ved behov deltar kommuneoverlege i kriseledelse, planprosesser og som høringsinstans for kommunen. 

Kontakt

Telefonnummer: 77 88 30 40 (hverdager mellom 08:00 til 15:30) 

E-postadresse: kommuneoverlegen@senja.kommune.no