Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam gir hjelp ved kriser, ulykker og katastrofer i kommunen. Teamet trer inn når omfanget av hendelsen er så stor at det ordinære helseapparatet ikke kan håndtere det alene.

Kriseteam kan gi hjelp ved hendelser som:

 • Naturkatastrofer som flom og ras
 • Store ulykker og trafikkulykker
 • Storbranner
 • Drap
 • Selvmord
 • Traumatiserende opplevelser som drap, drapstrusler, ulykker og gisseldrama
 • Savnede eller pårørende til savnede

Eksempler på saker som ikke skal til kriseteamet:

 • Vurdering av suicidale
 • Alvorlige sykdommer og diagnoser
 • Akutt psykiatrisk sykdom
 • Rusmisbruk
 • Fra pårørende av psykisk syke eller rusmisbrukere
 • Oppfølging av nødetaters personell. Politi, brann og helsevesen har egne rutiner for dette.

Varsling

Det er politiet, legevakt og kommunens kriseledelse som ber psykososialt kriseteam tre inn når det er behov for det. Teamet kan kontaktes mellom 08:00-23:00 etter en telefonliste som er tilgjengelig på Finnsnes Interkommunale legevakt. Rådmann, politi og prest kan kontaktes hvis kriseteamets medlemmer ikke skulle være tilgjengelig.

Kontakt

Finnsnes interkommunale legevakt

Telefon: 116 117