Individuell plan

Individuell plan

Hvis du har langvarige og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få en individuell plan for din oppfølging. Dersom du ønsker en slik plan er det kommunen som har ansvaret for å lage den koordinerende planen.

Planen skal:

  • Gi oversikt over dine behov
  • Sette langsiktige mål for hvordan du kan mestre hverdagen
  • Bidra til å samordne og tilpasse tjenestene du mottar

Spesialisthelsetjenesten er med i arbeidet med planen, og hvis du ønsker det kan også pårørende delta. Det oppnevnes en koordinator fra en av behandlerne som deltar i arbeidet med planen. Koordinatoren skal sikre samordning og fremdrift.

Søknad og kontakt

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester. Det er også de som behandler søknader om tjenester, og klager. Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale kartleggingssamtale.

Elektronisk skjema - Søknad helse- og omsorgstjenester

Søknad på papir - Helse- og omsorgstjenetser (PDF, 351 kB)

Elektronisk skjema - Klageskjema

Adresse: Helsesenterveien 26, 9306, Finnsnes. Postboks 600.

Telefon: 77 88 31 20. Vi har ikke fast telefontid, men ringer opp så snart som mulig dersom vi ikke svarer med en gang. 

Epost: tildelingsenheten@senja.kommune.no

Les mer om individuell plan på helsenorge.no i lenken under: 

Helsenorge.no - Individuell plan