Individuell plan

Om du har langvarige og sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få en individuell plan for din oppfølging. Ønsker du en slik plan, er det kommunen som har ansvaret for å lage den koordinerende planen.

Mål for planen

  • Gi oversikt over dine behov
  • Sette langsiktige mål for hvordan du kan mestre hverdagen
  • Bidra til å samordne og tilpasse tjenestene du mottar
  • Spesialisthelsetjenesten er med i arbeidet med planen, og hvis du ønsker det kan også pårørende delta. Det oppnevnes en koordinator fra en av behandlerne som deltar i arbeidet med planen. Koordinatoren skal sikre samordning og fremdrift. Les mer om individuell plan på helsenorge.no
  • Saksbehandling kan ta fire uker, og du vil bli kontaktet for å avtale møte for kartleggingssamtale

Kontaktinformasjon

Kommunens tildelingsenhet kan svare på spørsmål og gi veiledning om kommunens helse- og omsorgstjenester.  Det er også de som behandler søknader om tjenester og klager.  Her finner du all kontaktinfo og åpningstider til Tildelingsenheten

Søknadsskjema