Tilskudd og støtteordninger til næringslivet

Kommunen deler gjennom fond og støtteordninger ut penger til mange ulike næringstiltak. I oversikten under kan du lese mer om de ulike ordningene. 

Næring og innovasjon 

Landbruk og miljø

Skogbruk